Odlehčení Velkého náměstí od parkujících automobilů byl počin s povděkem kvitovaný všemi, kterým na vzhledu a funkci města záleží. Výše parkovného a doba povinnosti platit je sice problém, ale poměrně snadno technicky řešitelný, bude-li oboustranná vůle. Zvýšené emoce možná urychlí jednání o změnách. Dojde-li k nim a budou–li ve prospěch protestujících, nemělo by se zapomenout na problém daleko větší. A to je parkování ve městě z globálního hlediska.

V tuto chvíli chybí v Hradci Králové přibližně dva a půl tisíce parkovacích míst. Není naděje, že by se stav sám od sebe změnil. V budoucnu asi bude nutný velký stavební zásah.

Hradec má ve své historii precedentní příklad radikálního řezu. Tím bylo stržení hradeb. Musel to být asi „šrumec“ a určitě se při něm prášilo do oken. Je dnešní obyvatel Hradce Králové na něco podobného připraven? Není dnes košile bližší než kabát?

 

NÁZOR SE VZTAHUJE KE ZPRAVODAJSKÉMU ČLÁNKU ZE DNE 26. LEDNA 2008 (KLIKNĚTE NA TITUL)

Zeman: Systém parkování považuji za gangsterský