VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Ono to vyjde, ale do té doby...

Hradec Králové - Snad největší muka žurnalista zažívá, když musí maximum informací vměstnat do minimálního rozměru novinového článku. A to pokud možno tak, aby nepohoršil odborníky a zaujal laiky. (Zuzana Plocková)

13.2.2008
SDÍLEJ:

Plachta, přírodní památkaFoto: Ondřej Sitař, Natur net

Redaktory magistrátního periodika Radnice znám pouze formálně. Přesto mě při čtení příspěvku sdružení Galacie zaplavila vlna kolegiálního soucítění. Dvě strany nahuštěné přesnými názvy s použitím binomické nomenklatury, čísly, odbornými výrazy z oblasti přírodních věd… Uf.
A teď co s takovým materiálem? Vynecháš odstavec, dva nebo tři. Článek ztratí faktickou hodnotu, ale běžný čtenář se přesto neprokouše přes prvních deset vět.
Radnice stať Přírodní památka Na Plachtě nejspíše otiskne. Ale pro ty, komu se do ní nebude pro rozsah a „výživnost“ chtít, nabízím její esenci:
„Plachta je ojedinělé místo, které máme přímo za zády. Domovem tam jsou jinde už nevídaní živočichové a rostou tam květiny, které známe jenom z herbářů. Obyvatelé jiných velkých měst nám závidí, že ujdeme pár kroků a jsme v divočině. Zajděme si tam občas na procházku, třeba v neděli po obědě. V zimě, na jaře, v létě. Protože většinou to, co dobře známe, to si i chráníme.“
ÚPLNÉ ZNĚNÍ TEXTU, KTERÝ V REDAKCI RADNICE STÁLE ČEKÁ NA "SPRÁVNOU DOBU A SPRÁVNÉ MÍSTO"

Přírodní památka Na Plachtě

Chráněná území přírodní památky „Na Plachtě 1“ a „Na Plachtě 2“ se rozkládají na jihovýchodním okraji města Hradec Králové.

Přírodní památky Na Plachtě 1, 2 byly vyhlášeny v roce 1998 Městským úřadem vHradci Králové a Ministerstvem životního prostředí České republiky.

Celé maloplošné chráněné území zaujímá rozlohu 39,09 ha a zahrnuje stepní a mokřadní společenstva, rybníky a mokřadní olšiny a vrbiny na bývalém vojenském cvičišti. Vúzemí se vyskytuje řada vzácných živočichů a rostlin.

Vchráněném území bylo dosud zaznamenáno přibližně 720 druhů a kříženců vyšších rostlin, 69 druhů mechů, 107 druhů hub a 2250 druhů živočichů, ztoho asi 900 druhů brouků, 750 druhů motýlů, 220 druhů blanokřídlých, 49 druhů vážek, 114 druhů dvoukřídlých, 40 druhů měkkýšů, 16 druhů obojživelníků, 5 druhů plazů, 140 druhů ptáků, 14 druhů savců. Při probíhajícím průzkumu jsou každým rokem objevovány nové druhy pro lokalitu. Vchráněném území jsou zastoupeny rostlinné a živočišné druhy od nejsušších stanovišť (na píscích) až po vodní stanoviště (rybníky a tůně).

Na Plachtě se vyskytují čtyři druhy živočichů chráněné Evropskou unií: čolek velký (Triturus cristatus), Modrásek očkovaný (Maculinea teleius) modrásek bahenní (Maculinea nausithous) a vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis).

Geologický podklad (tj. slínovce a vápnité jílovce překryté štěrkopískovými náplavy), členitý terén a především lidská činnost se společně podílely na vytvoření významné lokality sřadou stanovišť a s vysokou druhovou rozmanitostí.

Podstatnou část lokality tvoří dlouhodobě bezlesý prostor vojenského cvičiště (písčiny, trávníky, vřesoviště) postupně zarůstající náletovými dřevinami (břízy, osiky, vrby, borovice). Povrch je místy obnažen a rozbrázděn cestami, výmoly a zákopy. Vcentrální části jsou terénní deprese, vzniklé těžbou štěrkopísku, zaplněné vodou. Na jihozápadním okraji území se nacházejí dva rybníky (Jáma a Plachta) sdoprovodnými mokřady a olšinami.

Vcentru lokality jsou druhotné deprese vzniklé těžbou stavebního materiálu a činností vojenské techniky v minulosti. Postupně tak vznikla celá řada vodních ploch, které podléhají relativně rychlým změnám (vysychání, zazemňování, eutrofizace). Podle jejich stáří a velikosti jsou vrůzném stadiu zazemění a zárustu rostlinstvem, a to od mechů (Sphagnum sp.) a vodních makrofyt (Ceratophyllum demersum, Utricularia australis), až po sítinové (Juncus sp.), ostřicové porosty (Carex sp.) a rákosiny (Phragmites australis, Typha sp., Schoenoplectus lacustris). Liší se také hloubkou vody a stupněm jejího prohřátí. Výsledkem působení přírodních a antropogenních vlivů vznikla na lokalitě pestrá mozaika odlišných společenstev na relativně malé ploše.

Vjezírcích vcentru lokality se běžně rozmnožuje celá řada obojživelníků. Zčolků je zde nejpočetnější čolek obecný (Triturus vulgaris) (odhadovaná početnost stovky jedinců), mnohem vzácnější je kriticky ohrožený čolek velký (Triturus cristatus). Tento druh je chráněn na území Evropské unie. Lokalita Na Plachtě patří vČeské republice mezi významné lokality tohoto druhu. Okrajově sem zlesních komplexů zasahuje i relativně chladnomilný čolek horský (Triturus alpestris).

Zžab se zde vyskytuje ropucha obecná (Bufo bufo), další dva příbuzné druhy – ropucha krátkonohá (Bufo calamita) a ropucha zelená (Bufo viridis) jsou zde vsoučasnosti sotva kzastižení. Velmi početná je stále rosnička zelená (Hyla arborea), prozrazující se zejména hlasitým skřehotáním samečků. Za příhodných jarních večerů lze spatřit i zaslechnout blatnici skvrnitou (Pelobates fuscus), později jsou nápadní její velcí (až 18 cm dlouzí) pulci. Současnou batrachofaunu doplňují dva druhy „zelených“ a tři druhy „hnědých“ skokanů: skokan zelený (Rana kl. esculenta), skokan skřehotavý (Rana ridibunda) a skokan hnědý (Rana temporaria), skokan ostronosý (Rana arvalis) a skokan štíhlý (Rana dalmatina). Kornitologickým zajímavostem patří častější pozorování dudka chocholatého (Upupa epops) na obnažených písčitých plochách vokolí jezírek, kam zalétá za potravou (drobní živočichové na písčitých březích ahmyz vkoňském trusu).

Zplazů je vokolí jezírek hojná užovka obojková (Natrix natrix), občas jsou vtůních pozorovány současně desítky mladých jedinců.

Vodní plochy jsou také místem rozmnožování mnoha druhů vážek. K teplomilným vážkám patří šídlatka brvnatá (Lestes barbarus), lesklice skvrnitá (Somatochlora flavomaculata), šídlo rákosní (Aeshna affinis) . Na lokalitě se vyskytují i druhy rašelinomilné (tyrfofilní) např. vážka tmavá (Sympetrum danae) a vzácná vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis). Tyrfofilní je i poměrně vzácný střevlíček Bembidion humerale.
Nápadně sametově zelený Chlaenius spoliatus je velmi vzácný druh střevlíčka žijící na nezastíněných, rostlinami porostlých březích vod a močálů.
Louka u rybníka Jáma představuje komplex bezkolencových, slatinných luk a porostů vysokých ostřic. Kromě ohrožených druhů rostlin (např. prstnatec májový – Dactylorhiza majalis, hadilka obecná – Ophioglossum vulgatum apod.) se na vlhkých loukách u rybníka Jáma vyskytují také vzácné druhy motýlů. Vminulém desetiletí byla vtéto lokalitě početná populace modráska očkovaného. V současné době se zde vyskytují dva vzácné druhy modrásků, ale populace obou druhů je málo početná.

Modrásek očkovaný Maculinea teleius i modrásek bahenní Maculinea nausithous mají složitý vývoj. Jsou to myrmekofilní druhy,do čtvrtého instaru probíhá vývoj housenek vkvětenstvích totenu lékařského (Sanguisorba officinalis), po té jsou adoptovány mravenci. Výskyt těchto motýlů je limitován ekologickými nároky hostitelských druhů mravenců.

Na rozježděných úsecích cest se zhutnělým povrchem vkontaktu smokrým vřesovištěm a tůněmi (zejména tam, kde není slínový podklad svrchu překryt pískem), se nacházejí větší či menší kaluže, sycené dešťovými srážkami. Tyto periodické vodní nádrže jsou ve vhodných letech obývány kriticky ohroženými vodními korýši. Nejčastěji to bývá listonoh letní (Triops cancriformis), méně hojná je žábronožka letní (Branchipus schaefferi).

Existence většiny zastoupených společenstev je podmíněna obhospodařováním a narušováním. Každým rokem proto probíhá vlokalitě kosení slatinné louky u rybníka Jáma, odstraňování náletových dřevin zvřesovišť a tůní i obnova zazemněných tůní. Neobvyklým managamentem je záměrné rozjíždění cest a obnova mělkých tůní těžkou technikou. To umožňuje udržení periodických louží svýskytem žábronožek a listonohů.

Vzhledem kcharakteru stanovišť nevadí běžné činnosti typické pro příměstské zóny. Naopak lokální rozrušování vegetace sešlapem nebo jízdou na koni apod. je na některých místech žádoucí.

Přírodní památka Na Plachtě není proto zajímavá jen pro milovníky přírody, kteří ocení pestrost přírodních stanovišť nebo zajímavé druhy rostlin a živočichů. Toto místo je i příjemnou rekreační zónou, kam je možno zajít po práci nebo o víkendu na procházku případně vletním odpoledni nasbírat ostružiny. Je vhodným místem i pro dětské hry. Často sem chodí děti zokolních mateřských škol i dětské oddíly. Je to místo vhodné pro seznamování spřírodou. Studenti středních škol i Pedagogické fakulty se zde při terénních vycházkách seznamují sběžnými i méně běžnými rostlinami a živočichy. Mohou je pozorovat vjejich přirozeném prostředí.

Na tento malý kousek přírody na okraji velkého města se se zájmem jezdí dívat profesionální i amatérští přírodovědci z celé republiky i ze zahraničí. Pro Hradec Králové je Plachta zatím neleštěným klenotem jehož krása je skrytá. Vhodnou osvětou se může stát další pozoruhodností Hradce Králové.

 

 

Použité fotografie: Z webových stránek Gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové, jehož studenti jsou členy světového týmu Natur net. Jako objekt zkoumání si zvolili právě lokalitu hradecké Plachty.

Více na stránkách: http://www.gybon.cz/naturnet/index.php?link=uvod

 

 

Autor: Zuzana Plocková

13.2.2008 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

Doprava a logistika - Doprava a logistika Skladník 25 000 Kč Skladníci, obsluha manipulačních vozíků SKLADNÍK/-ICE NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 35000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: SKLADNÍK/-ICE NÁHRADNÍCH DÍLŮ, - PP na dobu neurčitou, nástup ihned, - Náplň práce: příjem, skladování a výdej náhradních dílů, manipulace s materiálem, řešení objednávek, komunikace s techniky a zákazníky, odpovědnost za zboží na skladě, - Požadujeme: znalost náhradních dílů, znalost práce na PC, odpovědnost a spolehlivost, praxe v oboru výhodou, znalost značek a modelů vozů, řp. sk. B - výhodou, flexibilita, vzdělání v oboru automechanik výhodou, - Nabízíme: závodní stravování, volné víkendy, - V případě zájmu nás kontaktujte telefonicky či e-mailem: dagmar.linhartova@cz-eko.cz, tel. 775 058 060, kontaktní osoba: Linhartová Dagmar. Pracoviště: Cz-eko s.r.o., Ve Dvoře, č.p. 3, 503 03 Smiřice. Informace: Dagmar Linhartová, +420 775 058 060. Bankovnictví a finanční služby - Bankovnictví a finanční služby Účetní 25 000 Kč Hlavní účetní účetní, ekonom-ka. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 50000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Požadujeme člověka schopného samostatně vést tým účetních a fakturantek, znalost kompletního podvojného účta, daně, mzdy, znalosti ekonomie výhodou. Nabízíme mnoho benefitů a výhod, kariérní růst.. Pracoviště: Logex logistics s.r.o. - provozovna hradec králové, Piletická, č.p. 486, 503 41 Hradec Králové 7. Informace: , . Vzdělávání a školství - Vzdělávání a školství Učitelka mateřské školy 8 500 Kč Učitelé v oblasti předškolní výchovy ŠKOLNÍ ASISTENT/-KA. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 8500 kč, mzda max. 9300 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: ŠKOLNÍ ASISTENT/-KA, - PP na dobu určitou, nástup 1.1.2019, - Požadujeme: trestní bezúhonnost, vstupní lékařskou prohlídku, kladný přístup k dětem, absolvent střední pedagogické školy či kurzu školního asistenta, - Nabízíme: stravování v mateřské škole, - V případě zájmu nás kontaktujte e-mailem nebo telefonicky, kontaktní osoba: Šulcová Jana Mgr., tel. 495 263 679 (9 - 15 hod), e-mail: mscajkovskeho@volny.cz. Pracoviště: Mateřská škola zvoneček, hradec králové, čajkovského 1093, Čajkovského, č.p. 1093, 500 09 Hradec Králové 9. Informace: Jana Šulcová, +420 495 263 679. Ochrana a ostraha - Ochrana a ostraha Ostatní pracovníci ostrahy a 15 000 Kč Ostatní pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy VYKONAVATEL/-KA EXEKUTORA. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 15000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: VYKONAVATEL/-KA EXEKUTORA, - PP na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení, - Požadujeme: řidičský průkaz sk. B, čistý trestní rejstřík (práce s penězi), komunikativnost na vysoké úrovni, - Vhodné pro bývalé členy ozbrojených složek (PČR, bezpečnostní agentura apod.), - Nabízíme: provize, - V případě zájmu nás kontaktujte e-mailem: marketa.hlavsova@exekutorstika.com. Pracoviště: Judr. ing. martin štika - soudní exekutor, Velké náměstí, č.p. 162, 500 03 Hradec Králové 3. Informace: Márkéta Hlavsová, +420 604 264 105.

Hokejová extraliga: HC Dynamo Pardubice - Mountfield HK.
54

Hokejisté Pardubic v derby vedli, ale prohráli po obratu Hradce

Sociální byt, ilustrační foto.

Hejtmanství řeší sociální bydlení

Rokytnice plánuje modernizaci stadionu

Královéhradecko, Rokytnice v Orl. h. - Město Rokytnice v Orlických horách letos odkoupilo areál fotbalového stadionu a chce se ucházet o finanční podporu na jeho modernizaci. Informovalo o tom na svých facebookových stránkách.

Dvorský špitál má nejlepší ambulantní péči v kraji

Královéhradecko, Dvůr Králové nad Labem - První v hradeckém kraji a čtvrtá nejlepší v Česku. Takovým hodnocením ambulantní péče se nyní může pyšnit Městská nemocnice ve Dvoře Králové.

Petice nespokojených občanů „šraňky“ zpět nevrátí, rádi by je ale odkoupili

Královéhradecko, Náchod - Není to tak dávno, kdy železniční přejezd v blízkosti nádraží v Náchodě zdobily historické závory. Po dlouhých letech však při rekonstrukci trati ve směru na Václavice byly odstraněny.

Troubit na slona se bude, ale ne letos

Královéhradecko, Trutnovsko - Vypadalo to jednoduše. Vrátit oblíbeného reklamního slona k silnici mezi Výšinkou a Trutnovem mělo být snadné. Realita ale ukazuje, že to chvíli potrvá.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

https info

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT