VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Ono to vyjde, ale do té doby...

Hradec Králové - Snad největší muka žurnalista zažívá, když musí maximum informací vměstnat do minimálního rozměru novinového článku. A to pokud možno tak, aby nepohoršil odborníky a zaujal laiky. (Zuzana Plocková)

13.2.2008
SDÍLEJ:

Plachta, přírodní památkaFoto: Ondřej Sitař, Natur net

Redaktory magistrátního periodika Radnice znám pouze formálně. Přesto mě při čtení příspěvku sdružení Galacie zaplavila vlna kolegiálního soucítění. Dvě strany nahuštěné přesnými názvy s použitím binomické nomenklatury, čísly, odbornými výrazy z oblasti přírodních věd… Uf.
A teď co s takovým materiálem? Vynecháš odstavec, dva nebo tři. Článek ztratí faktickou hodnotu, ale běžný čtenář se přesto neprokouše přes prvních deset vět.
Radnice stať Přírodní památka Na Plachtě nejspíše otiskne. Ale pro ty, komu se do ní nebude pro rozsah a „výživnost“ chtít, nabízím její esenci:
„Plachta je ojedinělé místo, které máme přímo za zády. Domovem tam jsou jinde už nevídaní živočichové a rostou tam květiny, které známe jenom z herbářů. Obyvatelé jiných velkých měst nám závidí, že ujdeme pár kroků a jsme v divočině. Zajděme si tam občas na procházku, třeba v neděli po obědě. V zimě, na jaře, v létě. Protože většinou to, co dobře známe, to si i chráníme.“
ÚPLNÉ ZNĚNÍ TEXTU, KTERÝ V REDAKCI RADNICE STÁLE ČEKÁ NA "SPRÁVNOU DOBU A SPRÁVNÉ MÍSTO"

Přírodní památka Na Plachtě

Chráněná území přírodní památky „Na Plachtě 1“ a „Na Plachtě 2“ se rozkládají na jihovýchodním okraji města Hradec Králové.

Přírodní památky Na Plachtě 1, 2 byly vyhlášeny v roce 1998 Městským úřadem vHradci Králové a Ministerstvem životního prostředí České republiky.

Celé maloplošné chráněné území zaujímá rozlohu 39,09 ha a zahrnuje stepní a mokřadní společenstva, rybníky a mokřadní olšiny a vrbiny na bývalém vojenském cvičišti. Vúzemí se vyskytuje řada vzácných živočichů a rostlin.

Vchráněném území bylo dosud zaznamenáno přibližně 720 druhů a kříženců vyšších rostlin, 69 druhů mechů, 107 druhů hub a 2250 druhů živočichů, ztoho asi 900 druhů brouků, 750 druhů motýlů, 220 druhů blanokřídlých, 49 druhů vážek, 114 druhů dvoukřídlých, 40 druhů měkkýšů, 16 druhů obojživelníků, 5 druhů plazů, 140 druhů ptáků, 14 druhů savců. Při probíhajícím průzkumu jsou každým rokem objevovány nové druhy pro lokalitu. Vchráněném území jsou zastoupeny rostlinné a živočišné druhy od nejsušších stanovišť (na píscích) až po vodní stanoviště (rybníky a tůně).

Na Plachtě se vyskytují čtyři druhy živočichů chráněné Evropskou unií: čolek velký (Triturus cristatus), Modrásek očkovaný (Maculinea teleius) modrásek bahenní (Maculinea nausithous) a vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis).

Geologický podklad (tj. slínovce a vápnité jílovce překryté štěrkopískovými náplavy), členitý terén a především lidská činnost se společně podílely na vytvoření významné lokality sřadou stanovišť a s vysokou druhovou rozmanitostí.

Podstatnou část lokality tvoří dlouhodobě bezlesý prostor vojenského cvičiště (písčiny, trávníky, vřesoviště) postupně zarůstající náletovými dřevinami (břízy, osiky, vrby, borovice). Povrch je místy obnažen a rozbrázděn cestami, výmoly a zákopy. Vcentrální části jsou terénní deprese, vzniklé těžbou štěrkopísku, zaplněné vodou. Na jihozápadním okraji území se nacházejí dva rybníky (Jáma a Plachta) sdoprovodnými mokřady a olšinami.

Vcentru lokality jsou druhotné deprese vzniklé těžbou stavebního materiálu a činností vojenské techniky v minulosti. Postupně tak vznikla celá řada vodních ploch, které podléhají relativně rychlým změnám (vysychání, zazemňování, eutrofizace). Podle jejich stáří a velikosti jsou vrůzném stadiu zazemění a zárustu rostlinstvem, a to od mechů (Sphagnum sp.) a vodních makrofyt (Ceratophyllum demersum, Utricularia australis), až po sítinové (Juncus sp.), ostřicové porosty (Carex sp.) a rákosiny (Phragmites australis, Typha sp., Schoenoplectus lacustris). Liší se také hloubkou vody a stupněm jejího prohřátí. Výsledkem působení přírodních a antropogenních vlivů vznikla na lokalitě pestrá mozaika odlišných společenstev na relativně malé ploše.

Vjezírcích vcentru lokality se běžně rozmnožuje celá řada obojživelníků. Zčolků je zde nejpočetnější čolek obecný (Triturus vulgaris) (odhadovaná početnost stovky jedinců), mnohem vzácnější je kriticky ohrožený čolek velký (Triturus cristatus). Tento druh je chráněn na území Evropské unie. Lokalita Na Plachtě patří vČeské republice mezi významné lokality tohoto druhu. Okrajově sem zlesních komplexů zasahuje i relativně chladnomilný čolek horský (Triturus alpestris).

Zžab se zde vyskytuje ropucha obecná (Bufo bufo), další dva příbuzné druhy – ropucha krátkonohá (Bufo calamita) a ropucha zelená (Bufo viridis) jsou zde vsoučasnosti sotva kzastižení. Velmi početná je stále rosnička zelená (Hyla arborea), prozrazující se zejména hlasitým skřehotáním samečků. Za příhodných jarních večerů lze spatřit i zaslechnout blatnici skvrnitou (Pelobates fuscus), později jsou nápadní její velcí (až 18 cm dlouzí) pulci. Současnou batrachofaunu doplňují dva druhy „zelených“ a tři druhy „hnědých“ skokanů: skokan zelený (Rana kl. esculenta), skokan skřehotavý (Rana ridibunda) a skokan hnědý (Rana temporaria), skokan ostronosý (Rana arvalis) a skokan štíhlý (Rana dalmatina). Kornitologickým zajímavostem patří častější pozorování dudka chocholatého (Upupa epops) na obnažených písčitých plochách vokolí jezírek, kam zalétá za potravou (drobní živočichové na písčitých březích ahmyz vkoňském trusu).

Zplazů je vokolí jezírek hojná užovka obojková (Natrix natrix), občas jsou vtůních pozorovány současně desítky mladých jedinců.

Vodní plochy jsou také místem rozmnožování mnoha druhů vážek. K teplomilným vážkám patří šídlatka brvnatá (Lestes barbarus), lesklice skvrnitá (Somatochlora flavomaculata), šídlo rákosní (Aeshna affinis) . Na lokalitě se vyskytují i druhy rašelinomilné (tyrfofilní) např. vážka tmavá (Sympetrum danae) a vzácná vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis). Tyrfofilní je i poměrně vzácný střevlíček Bembidion humerale.
Nápadně sametově zelený Chlaenius spoliatus je velmi vzácný druh střevlíčka žijící na nezastíněných, rostlinami porostlých březích vod a močálů.
Louka u rybníka Jáma představuje komplex bezkolencových, slatinných luk a porostů vysokých ostřic. Kromě ohrožených druhů rostlin (např. prstnatec májový – Dactylorhiza majalis, hadilka obecná – Ophioglossum vulgatum apod.) se na vlhkých loukách u rybníka Jáma vyskytují také vzácné druhy motýlů. Vminulém desetiletí byla vtéto lokalitě početná populace modráska očkovaného. V současné době se zde vyskytují dva vzácné druhy modrásků, ale populace obou druhů je málo početná.

Modrásek očkovaný Maculinea teleius i modrásek bahenní Maculinea nausithous mají složitý vývoj. Jsou to myrmekofilní druhy,do čtvrtého instaru probíhá vývoj housenek vkvětenstvích totenu lékařského (Sanguisorba officinalis), po té jsou adoptovány mravenci. Výskyt těchto motýlů je limitován ekologickými nároky hostitelských druhů mravenců.

Na rozježděných úsecích cest se zhutnělým povrchem vkontaktu smokrým vřesovištěm a tůněmi (zejména tam, kde není slínový podklad svrchu překryt pískem), se nacházejí větší či menší kaluže, sycené dešťovými srážkami. Tyto periodické vodní nádrže jsou ve vhodných letech obývány kriticky ohroženými vodními korýši. Nejčastěji to bývá listonoh letní (Triops cancriformis), méně hojná je žábronožka letní (Branchipus schaefferi).

Existence většiny zastoupených společenstev je podmíněna obhospodařováním a narušováním. Každým rokem proto probíhá vlokalitě kosení slatinné louky u rybníka Jáma, odstraňování náletových dřevin zvřesovišť a tůní i obnova zazemněných tůní. Neobvyklým managamentem je záměrné rozjíždění cest a obnova mělkých tůní těžkou technikou. To umožňuje udržení periodických louží svýskytem žábronožek a listonohů.

Vzhledem kcharakteru stanovišť nevadí běžné činnosti typické pro příměstské zóny. Naopak lokální rozrušování vegetace sešlapem nebo jízdou na koni apod. je na některých místech žádoucí.

Přírodní památka Na Plachtě není proto zajímavá jen pro milovníky přírody, kteří ocení pestrost přírodních stanovišť nebo zajímavé druhy rostlin a živočichů. Toto místo je i příjemnou rekreační zónou, kam je možno zajít po práci nebo o víkendu na procházku případně vletním odpoledni nasbírat ostružiny. Je vhodným místem i pro dětské hry. Často sem chodí děti zokolních mateřských škol i dětské oddíly. Je to místo vhodné pro seznamování spřírodou. Studenti středních škol i Pedagogické fakulty se zde při terénních vycházkách seznamují sběžnými i méně běžnými rostlinami a živočichy. Mohou je pozorovat vjejich přirozeném prostředí.

Na tento malý kousek přírody na okraji velkého města se se zájmem jezdí dívat profesionální i amatérští přírodovědci z celé republiky i ze zahraničí. Pro Hradec Králové je Plachta zatím neleštěným klenotem jehož krása je skrytá. Vhodnou osvětou se může stát další pozoruhodností Hradce Králové.

 

 

Použité fotografie: Z webových stránek Gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové, jehož studenti jsou členy světového týmu Natur net. Jako objekt zkoumání si zvolili právě lokalitu hradecké Plachty.

Více na stránkách: http://www.gybon.cz/naturnet/index.php?link=uvod

 

 

Autor: Zuzana Plocková

13.2.2008 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

annonce-logo

Nabídky práce

+ Podat inzerát

Zdravotnictví - Zdravotnictví Zubní instrumentář 15 000 Kč

Zubní instrumentáři ZUBNÍ INSTRUMENTÁŘ/-KA - ZUBNÍ SESTRA. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 15000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: ZUBNÍ INSTRUMENTÁŘ/-KA - ZUBNÍ SESTRA, - PP zkrácený na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení na dobu neurčitou, - Požadujeme: ÚSO (obor zdravotní sestra nebo zubní instrumentářka), - Nabízíme: možnost profesního růstu, odborná školení, stravování v místě pracoviště, - Pozice je vhodná i pro absolventy/-ky, - V případě zájmu nás kontaktujte na e-mail: zoubelova.romana@seznam.cz, nebo telefonicky v době od 19:00 - 21:00 h. na tel.: 604 855 394 (MUDr. Zoubelová). Pracoviště: Mudr. romana zoubelová, Mandysova, č.p. 1434, 500 12 Hradec Králové 12. Informace: Romana Zoubelová, +420 604 855 394.

Výroba - Výroba Montážní dělník 15 000 Kč

Montážní dělníci výrobků ze dřeva a příbuzných materiálů MONTÁŽNI DĚLNÍK. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 15000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: MONTÁŽNÍ DĚLNÍK, - PP na dobu neurčitou, nástup možný ihned, místo výkonu práce Lejšovka, - Náplň práce: montáže veletržních stánků, - Požadujeme: min.nižší střední odborné vzdělání, - V případě zájmu volejte na tel.: 773 683 634 (p. Janeček). Pracoviště: Japa-expo s.r.o., Šantrochova, č.p. 426, 500 11 Hradec Králové 11. Informace: Janeček, +420 773 683 634.

Obchod - Obchod Prodavač, prodejce 14 400 Kč

Prodavači v prodejnách PRODAVAČ/-KA VE VINOTÉCE. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 14400 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: PRODAVAČ/-KA VE VINOTÉCE, - PP na dobu určitou do 31. 12. 2018, nástup možný od 1. 4. 2018, - Nabízíme: pracovní dobu na krátký a dlouhý týden, - Požadujeme: spolehlivost, dochvilnost, finanční zodpovědnost, schopnost zvedat břemena max. 18 kg. , - V případě zájmu nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem. Kontaktní osoby: p. Bezpalec, tel.: 602 475 484/ 776 206 353, e-mail: bezpalcovi@email.cz. Pracoviště: Vítězslav bezpalec- kaufland, Pilnáčkova, č.p. 436, 500 03 Hradec Králové 3. Informace: Bezpalec, +420 602 475 484/776 206 353.

Vzdělávání a školství - Vzdělávání a školství Ostatní specialisté a 19 000 Kč

Ostatní specialisté a odborní pracovníci v oblasti výchovy a vzdělávání jinde neuvedení UČITEL/-KA, VYCHOVATEL/-KA, PEČUJÍCÍ OSOBA DĚTSKÉ SKUPINY. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 19000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: UČITEL/-KA, VYCHOVATEL/-KA, PEČUJÍCÍ OSOBA DĚTSKÉ SKUPINY, - PP na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení, nástup možný ihned nebo dle dohody, - Místo výkonu práce: Hradec Králové, Náplň práce: pečující osoba OP Z projektu Vybudování a provoz dětské skupiny v HK, reg. č. CZ.03.1.51/0.O/O.O/15_035/0002168, dodržování Vnitřního řádu dětské skupiny Fafík a pravidel dotace z OP Z, zajištění každodenní péče a výchovy v dětské skupině Fafík dle Plánu péče, výchovy a vzdělání v DS Fafík, komunikace s projektovým manažerem/garantem projektu a provozovatelem Dětské skupiny Fafík, spolupráce se zajištěním informací a podkladů potřebných ke zprávám o realizaci projektu, asistence a spolupráce při kontrolách na místě, - Požadujeme: Jedna z uvedených možností: 1. vzdělání všeobecné sestry, zdravotnického asistenta, ošetřovatele, porodní asistentky, zdravotně-sociálního pracovníka, zdravotnického záchranáře, psychologa ve zdravotnictví nebo specializovaná způsobilost k výkonu povolání klinického psychologa, 2. vzdělání sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách, 3. vzdělání učitele mateřské školy, učitele prvního stupně základní školy nebo vychovatele, 4. profesní kvalifikace chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky, 5. odborná způsobilost k výkonu lékaře, 6. jiné kvalifikace, které jsou obsahově velmi blízké odborným způsobilostem vymezeným v předchozích bodech, jako je středoškolské vzdělání s pedagogickým, zdravotnickým nebo sociálním zaměřením ukončené maturitní zkouškou, nebo jako jsou kvalifikace k výkonu dalších profesí v pedagogické oblasti (např. kvalifikace pro speciálního pedagoga, asistenta pedagoga, pedagoga volného času), praxe v oboru nejméně 1 rok, dobrá znalost práce na PC, samostatnost i schopnost práce v týmu, časová flexibilita, spolehlivost, pečlivost, vysoká míra odpovědnosti, analytické myšlení, orientace na detail, ochota učit se nově věci, - Nabízíme: práci v prestižní vzdělávací a vědecké instituci Univerzity Karlovy, pracovní smlouvu na dobu určitou s perspektivou převedení na dobu neurčitou, pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené za rok, příspěvek na stravování, ČSOB motivační program (balíček nadstandardních výhod pro zaměstnance), benefity Univerzity Karlovy (slevy a výhody pro zaměstnance UK u externích subjektů)., - Písemnou přihlášku se strukturovaným životopisem, motivační dopis, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji poštou nebo osobně do 19.4. 2018 na adresu: Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Ing. Mgr. Alena Jungová, Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové. Vybraní uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru, Případné doplňující informace podá: Ing. Mgr. Alena Jungová, tel. 739 488 289, e-mail: vasovaa@faf.cuni.cz, - obálku označte slovy:"VŘ- pečující osoba", Souhlas k nakládání s poskytnutými osobními údaji naleznete na www.faf.cuni.cz - úřední deska. Pracoviště: Univerzita karlova, farmaceutická fakulta v hradci králové, Akademika Heyrovského, č.p. 1203, 500 03 Hradec Králové 3. Informace: Zuzana Hemerková, +420 495 067 424.


Ilustrační foto.

Hradecký plavecký bazén letos dostane nové šatny i recepci

Ilustrační foto.

Město v budoucnu obepne dvoupruh

Čínská klinika může vyrůst v areálu nemocnice

Hradec Králové - Se stavbou kliniky čínské medicíny by se mohlo začít do dvou měsíců.

Vácha: Cíl je sedm let stejný, dávám tomu poslední šanci

Hradec Králové - Okresní přebor: Nejvyšší okresní fotbalová soutěž již brzy odstartuje druhou část sezony.

Tragických úmrtí dětí ubývá. Čísla však varují

Královéhradecko - Smutný trend se rok od roku lepší. Přesto i na Hradecku umírají desítky dětí ročně.

Fabrika poroste. Karsit vítá bagry

Královéhradecko, Dvůr Králové /FOTO/ - Společnost Karsit Automotive podnikatele Františka Řípy ve středu odstartovala výstavbu nové fabriky na výrobu autodílů. V průmyslové zóně ve Dvoře Králové má vyrůst v šibeničním termínu. Už ve druhém čtvrtletí roku 2019 chce firma začít komponenty vyrábět.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT