VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Ono to vyjde, ale do té doby...

Hradec Králové - Snad největší muka žurnalista zažívá, když musí maximum informací vměstnat do minimálního rozměru novinového článku. A to pokud možno tak, aby nepohoršil odborníky a zaujal laiky. (Zuzana Plocková)

13.2.2008
SDÍLEJ:

Plachta, přírodní památkaFoto: Ondřej Sitař, Natur net

Redaktory magistrátního periodika Radnice znám pouze formálně. Přesto mě při čtení příspěvku sdružení Galacie zaplavila vlna kolegiálního soucítění. Dvě strany nahuštěné přesnými názvy s použitím binomické nomenklatury, čísly, odbornými výrazy z oblasti přírodních věd… Uf.
A teď co s takovým materiálem? Vynecháš odstavec, dva nebo tři. Článek ztratí faktickou hodnotu, ale běžný čtenář se přesto neprokouše přes prvních deset vět.
Radnice stať Přírodní památka Na Plachtě nejspíše otiskne. Ale pro ty, komu se do ní nebude pro rozsah a „výživnost“ chtít, nabízím její esenci:
„Plachta je ojedinělé místo, které máme přímo za zády. Domovem tam jsou jinde už nevídaní živočichové a rostou tam květiny, které známe jenom z herbářů. Obyvatelé jiných velkých měst nám závidí, že ujdeme pár kroků a jsme v divočině. Zajděme si tam občas na procházku, třeba v neděli po obědě. V zimě, na jaře, v létě. Protože většinou to, co dobře známe, to si i chráníme.“
ÚPLNÉ ZNĚNÍ TEXTU, KTERÝ V REDAKCI RADNICE STÁLE ČEKÁ NA "SPRÁVNOU DOBU A SPRÁVNÉ MÍSTO"

Přírodní památka Na Plachtě

Chráněná území přírodní památky „Na Plachtě 1“ a „Na Plachtě 2“ se rozkládají na jihovýchodním okraji města Hradec Králové.

Přírodní památky Na Plachtě 1, 2 byly vyhlášeny v roce 1998 Městským úřadem vHradci Králové a Ministerstvem životního prostředí České republiky.

Celé maloplošné chráněné území zaujímá rozlohu 39,09 ha a zahrnuje stepní a mokřadní společenstva, rybníky a mokřadní olšiny a vrbiny na bývalém vojenském cvičišti. Vúzemí se vyskytuje řada vzácných živočichů a rostlin.

Vchráněném území bylo dosud zaznamenáno přibližně 720 druhů a kříženců vyšších rostlin, 69 druhů mechů, 107 druhů hub a 2250 druhů živočichů, ztoho asi 900 druhů brouků, 750 druhů motýlů, 220 druhů blanokřídlých, 49 druhů vážek, 114 druhů dvoukřídlých, 40 druhů měkkýšů, 16 druhů obojživelníků, 5 druhů plazů, 140 druhů ptáků, 14 druhů savců. Při probíhajícím průzkumu jsou každým rokem objevovány nové druhy pro lokalitu. Vchráněném území jsou zastoupeny rostlinné a živočišné druhy od nejsušších stanovišť (na píscích) až po vodní stanoviště (rybníky a tůně).

Na Plachtě se vyskytují čtyři druhy živočichů chráněné Evropskou unií: čolek velký (Triturus cristatus), Modrásek očkovaný (Maculinea teleius) modrásek bahenní (Maculinea nausithous) a vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis).

Geologický podklad (tj. slínovce a vápnité jílovce překryté štěrkopískovými náplavy), členitý terén a především lidská činnost se společně podílely na vytvoření významné lokality sřadou stanovišť a s vysokou druhovou rozmanitostí.

Podstatnou část lokality tvoří dlouhodobě bezlesý prostor vojenského cvičiště (písčiny, trávníky, vřesoviště) postupně zarůstající náletovými dřevinami (břízy, osiky, vrby, borovice). Povrch je místy obnažen a rozbrázděn cestami, výmoly a zákopy. Vcentrální části jsou terénní deprese, vzniklé těžbou štěrkopísku, zaplněné vodou. Na jihozápadním okraji území se nacházejí dva rybníky (Jáma a Plachta) sdoprovodnými mokřady a olšinami.

Vcentru lokality jsou druhotné deprese vzniklé těžbou stavebního materiálu a činností vojenské techniky v minulosti. Postupně tak vznikla celá řada vodních ploch, které podléhají relativně rychlým změnám (vysychání, zazemňování, eutrofizace). Podle jejich stáří a velikosti jsou vrůzném stadiu zazemění a zárustu rostlinstvem, a to od mechů (Sphagnum sp.) a vodních makrofyt (Ceratophyllum demersum, Utricularia australis), až po sítinové (Juncus sp.), ostřicové porosty (Carex sp.) a rákosiny (Phragmites australis, Typha sp., Schoenoplectus lacustris). Liší se také hloubkou vody a stupněm jejího prohřátí. Výsledkem působení přírodních a antropogenních vlivů vznikla na lokalitě pestrá mozaika odlišných společenstev na relativně malé ploše.

Vjezírcích vcentru lokality se běžně rozmnožuje celá řada obojživelníků. Zčolků je zde nejpočetnější čolek obecný (Triturus vulgaris) (odhadovaná početnost stovky jedinců), mnohem vzácnější je kriticky ohrožený čolek velký (Triturus cristatus). Tento druh je chráněn na území Evropské unie. Lokalita Na Plachtě patří vČeské republice mezi významné lokality tohoto druhu. Okrajově sem zlesních komplexů zasahuje i relativně chladnomilný čolek horský (Triturus alpestris).

Zžab se zde vyskytuje ropucha obecná (Bufo bufo), další dva příbuzné druhy – ropucha krátkonohá (Bufo calamita) a ropucha zelená (Bufo viridis) jsou zde vsoučasnosti sotva kzastižení. Velmi početná je stále rosnička zelená (Hyla arborea), prozrazující se zejména hlasitým skřehotáním samečků. Za příhodných jarních večerů lze spatřit i zaslechnout blatnici skvrnitou (Pelobates fuscus), později jsou nápadní její velcí (až 18 cm dlouzí) pulci. Současnou batrachofaunu doplňují dva druhy „zelených“ a tři druhy „hnědých“ skokanů: skokan zelený (Rana kl. esculenta), skokan skřehotavý (Rana ridibunda) a skokan hnědý (Rana temporaria), skokan ostronosý (Rana arvalis) a skokan štíhlý (Rana dalmatina). Kornitologickým zajímavostem patří častější pozorování dudka chocholatého (Upupa epops) na obnažených písčitých plochách vokolí jezírek, kam zalétá za potravou (drobní živočichové na písčitých březích ahmyz vkoňském trusu).

Zplazů je vokolí jezírek hojná užovka obojková (Natrix natrix), občas jsou vtůních pozorovány současně desítky mladých jedinců.

Vodní plochy jsou také místem rozmnožování mnoha druhů vážek. K teplomilným vážkám patří šídlatka brvnatá (Lestes barbarus), lesklice skvrnitá (Somatochlora flavomaculata), šídlo rákosní (Aeshna affinis) . Na lokalitě se vyskytují i druhy rašelinomilné (tyrfofilní) např. vážka tmavá (Sympetrum danae) a vzácná vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis). Tyrfofilní je i poměrně vzácný střevlíček Bembidion humerale.
Nápadně sametově zelený Chlaenius spoliatus je velmi vzácný druh střevlíčka žijící na nezastíněných, rostlinami porostlých březích vod a močálů.
Louka u rybníka Jáma představuje komplex bezkolencových, slatinných luk a porostů vysokých ostřic. Kromě ohrožených druhů rostlin (např. prstnatec májový – Dactylorhiza majalis, hadilka obecná – Ophioglossum vulgatum apod.) se na vlhkých loukách u rybníka Jáma vyskytují také vzácné druhy motýlů. Vminulém desetiletí byla vtéto lokalitě početná populace modráska očkovaného. V současné době se zde vyskytují dva vzácné druhy modrásků, ale populace obou druhů je málo početná.

Modrásek očkovaný Maculinea teleius i modrásek bahenní Maculinea nausithous mají složitý vývoj. Jsou to myrmekofilní druhy,do čtvrtého instaru probíhá vývoj housenek vkvětenstvích totenu lékařského (Sanguisorba officinalis), po té jsou adoptovány mravenci. Výskyt těchto motýlů je limitován ekologickými nároky hostitelských druhů mravenců.

Na rozježděných úsecích cest se zhutnělým povrchem vkontaktu smokrým vřesovištěm a tůněmi (zejména tam, kde není slínový podklad svrchu překryt pískem), se nacházejí větší či menší kaluže, sycené dešťovými srážkami. Tyto periodické vodní nádrže jsou ve vhodných letech obývány kriticky ohroženými vodními korýši. Nejčastěji to bývá listonoh letní (Triops cancriformis), méně hojná je žábronožka letní (Branchipus schaefferi).

Existence většiny zastoupených společenstev je podmíněna obhospodařováním a narušováním. Každým rokem proto probíhá vlokalitě kosení slatinné louky u rybníka Jáma, odstraňování náletových dřevin zvřesovišť a tůní i obnova zazemněných tůní. Neobvyklým managamentem je záměrné rozjíždění cest a obnova mělkých tůní těžkou technikou. To umožňuje udržení periodických louží svýskytem žábronožek a listonohů.

Vzhledem kcharakteru stanovišť nevadí běžné činnosti typické pro příměstské zóny. Naopak lokální rozrušování vegetace sešlapem nebo jízdou na koni apod. je na některých místech žádoucí.

Přírodní památka Na Plachtě není proto zajímavá jen pro milovníky přírody, kteří ocení pestrost přírodních stanovišť nebo zajímavé druhy rostlin a živočichů. Toto místo je i příjemnou rekreační zónou, kam je možno zajít po práci nebo o víkendu na procházku případně vletním odpoledni nasbírat ostružiny. Je vhodným místem i pro dětské hry. Často sem chodí děti zokolních mateřských škol i dětské oddíly. Je to místo vhodné pro seznamování spřírodou. Studenti středních škol i Pedagogické fakulty se zde při terénních vycházkách seznamují sběžnými i méně běžnými rostlinami a živočichy. Mohou je pozorovat vjejich přirozeném prostředí.

Na tento malý kousek přírody na okraji velkého města se se zájmem jezdí dívat profesionální i amatérští přírodovědci z celé republiky i ze zahraničí. Pro Hradec Králové je Plachta zatím neleštěným klenotem jehož krása je skrytá. Vhodnou osvětou se může stát další pozoruhodností Hradce Králové.

 

 

Použité fotografie: Z webových stránek Gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové, jehož studenti jsou členy světového týmu Natur net. Jako objekt zkoumání si zvolili právě lokalitu hradecké Plachty.

Více na stránkách: http://www.gybon.cz/naturnet/index.php?link=uvod

 

 

Autor: Zuzana Plocková

13.2.2008 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

Řemeslné práce - Řemeslné práce Svářeč 18 000 Kč

Svářeči PŘÍPRAVÁŘ STROJNÍ VÝROBY. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: PŘÍPRAVÁŘ STROJNÍ VÝROBY, - Do výroby přijmeme spolehlivého/spolehlivou, samostatného/samostatnou a manuálně zručného/zručnou pracovníka/-ici, který/-á ovládá čtení z výkresové dokumentace., - Náplní je především práce s ručním nářadím jako je broušení, vrtání, závitování. Dále manipulace s materiálem a práce na dělících strojích., - Pracovní poměr na dobu určitou, nástup možný ihned nebo dle domluvy, - Požadujeme: min. vyučení, - Nabízíme: podnikové stravování, příspěvek na životní pojištění po odpracovaném 1 roce, ubytování na podnikové ubytovně, - Kontaktní osoba: pí. Zuzana Nachtigalová, tel.: 495 490 373, e-mail: nachtigalova@naturadk.cz. Pracoviště: Natura dk, a.s., Turkova, č.p. 1338, 504 01 Nový Bydžov. Informace: Zuzana Nachtigalová, +420 495 490 373.

Výroba - Výroba Mechanici a opraváři osobních automobilů 20 000 Kč

Mechanici a opraváři průmyslových strojů a zařízení SEŘIZOVAČ/-KA BALÍCÍHO STROJE. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: SEŘIZOVAČ/-KA BALÍCÍHO STROJE, - PP na dobu určitou, nástup možný ihned, do 31.12.2018 po zapracování možnost prodloužení smlouvy na dobu neurčitou; třísměnný provoz, - Náplň práce: obsluha a seřízení chodu balícího stroje, odpovědnost za plnění daných úkolů a vedení směny,, - Požadujeme: SO/ÚSO vzdělání, průkaz VZV výhodou, - Nabízíme: stravování ve firmě, - Pozice je vhodná i pro absolventy/-ky i pro OZP, - V případě zájmu zašlete životopis na e-mail: automat@mlynyvozenilek.cz. Pracoviště: Mlýny j. voženílek, spol. s r.o. [2], Průmyslová, č.p. 107, 503 02 Předměřice nad Labem. Informace: Richard Příhoda, .

Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník 19 000 Kč

Odborní pracovníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví REFERENT/-KA ODDĚLENÍ VNĚJŠÍCH A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 19000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: REFERENT/-KA ODDĚLENÍ VNĚJŠÍCH A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ, - PP na dobu určitou 1 rok, nástup dohodou, pružná pracovní doba, - Náplň práce: zajištění činnosti v oblasti public relations (organizace akcí, propagační předměty, práce s absolventy, komunikace se sdělovacími prostředky apod.), sponzorské dary (kontrola sponzorských smluv, komunikace se sponzory), administrativní zajišťování mezinárodních vztahů fakulty, administrativní podpora v oblasti přenosu poznatků technologií (ochrana duševního vlastnictví, aplikovaný výzkum apod.), evidence doplňkové činnosti a smluvního výzkumu, - Požadavky: zkušenosti v oblasti vnějších vztahů (PR), znalost anglického jazyka, pracovní samostatnost a zodpovědnost, ochota učit se novým věcem, pečlivost, flexibilita, spolehlivost, ochota spolupracovat v týmu, velmi dobrá znalost práce na PC, ekonomické a logické myšlení, výhodou zkušenosti s projekty či granty , - Nabízíme: práci v prestižní vzdělávací a vědecké instituci Univerzity Karlovy, plný pracovní úvazek, pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené za rok, příspěvek na stravování, FAFÍK - dětská skupina (možnost využít služby dětské skupiny pro děti zaměstnanců fakulty), ČSOB motivační program (balíček nadstandardních výhod pro všechny zaměstnance), benefity UK (slevy a výhody pro zaměstnance UK u externích subjektů), osobní ohodnocení po zkušební době, - Strukturovaný životopis, motivační dopis, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a souhlas k nakládání s poskytnutými osobními údaji zasílejte poštou nebo doručte osobně do 25. 6. 2018 na adresu: Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Ing. Lenka Vlčková - tajemnice, Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové., Obálku označte slovy: "Referent/ka Oddělení vnějších a mezinárodních vztahů"., Souhlas k nakládání s poskytnutými osobními údaji naleznete na www.faf.cuni.cz - úřední deska.. Pracoviště: Univerzita karlova, farmaceutická fakulta v hradci králové, Akademika Heyrovského, č.p. 1203, 500 03 Hradec Králové 3. Informace: Lenka Vlčková, +420 495 067 300,739 488 248.

Administrativa - Certifikovaný pracovník 25 000 Kč

Centrální výběrová řízení a.s. Stabilní, velká společnost, se stovkami zaměstnanců, s profesionálním přístupem a zázemím, hledá pracovníky pro vyplňování přihlášek do výběrových řízení domácností. Práce v terénu i v kanceláři. Rozsáhlý motivační program a odměny. Možnost rychlého kariérního růstu. Program na osobní rozvoj a vzdělávání zdarma. Služební vozidlo i pro soukromé účely. Práce pro teamové hráče a pro ty, kteří se baví v dobrém kolektivu. Nabízíme: stabilitu a rozvoj. Práci v kolektivu všech věkových kategorií . Školení a společné akce pro utužení kolektivu . Bonusy . Odměnu za doporučení nového kolegy. Požadujeme: výbornou znalost českého jazyka . Základní znalost práce na PC . Spolehlivost a zodpovědný přístup . Časovou flexibilitu. Nástup ihned.


Vodohospodáři pomáhají nejen s vodou. Ilustrační snímek

Liberk čeká na déšť a na vodovod. Zatím musí spoléhat na cisterny

Ilustrační foto

Okresní fotbal: Postup. V Kosičkách se slavilo

Statný valcíř vynesl šedesát kilo. Nesedla mu čočka a málem si dal na baňu

Královéhradecko, Pec pod Sněžkou - Zkuste si naložit na záda čtyřicet nebo dokonce šedesát kilo a vyjít s nimi schody v paneláku. Třicítka borců vyrazila s touhle zátěží, se zásobami vod a kofol pro Českou Poštovnu, od dolní stanice lanovky v Peci pod Sněžkou na Sněžku.

Krajský fotbal: Střelci na závěr ročníku rozhodně nelenili

Královéhradecko - Krajská fotbalová I. A třída i obě skupiny I. B třídy mají za sebou závěrečná soutěžní střetnutí.

Krajský přebor: Poslední kolo ve znamení kanonád

Královéhradecko - Závěrečným 30. kolem byla o víkendu dohrána sezona 2017/18 krajského přeboru fotbalistů. Triumf slaví Náchod.

S šedesáti kily na Sněžku a Nazareth s Masarykem v Havířově: videa víkendu

Podívejte se na krátký sestřih toho nejzajímavějšího, co zaznamenali redaktoři Deníku o víkendu 16. až 17. června 2018.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT