Na první pohled je vidět, že rodina se v penězích netopí a že nemá na růžích ustláno. Někdo by však mohl namítnout: Uspořádali sbírku, tak peněz musí mít dostatek. Není to málo, co se jim podařilo prozatím vybrat, avšak zbytečné utrácení na vás v bytě „nedýchne“. Než jsem si začala povídat s mužem, který se spolu s manželkou stará o postižené dítě, neuměla jsem si představit, co všechno tato životní změna přináší. Kolik pomůcek je potřeba mít k dispozici, jaké úpravy musíte udělat. Už jen to, že všechno musí být umístěné mnohem níž a všude se musí dát projet invalidním vozíkem. Peníze pak létají vzduchem a z jednoho platu se vše těžko hradí. Ale i tak slyším kolem sebe hlasy: Máte sbírku, tak co chcete…
. . .