Kolik vás vlastně v souboru je? Někde je uvedeno, že vás je osm, ale na plakátech je vás devět.
Původně jsme začínali jako devítičlenný soubor, ale následně po odchodu jednoho člena jsme zjistili, že ideální sestava pro další pokračování bude v osmi. Je pravdou, že na některých plakátech jsme
v devíti, nebo že děláme projekty se Zdeňkou Žádníkovou, kde máme ještě jednoho člena, který ale hraje na klavír.

Letos máte 10. narozeniny, jak hodláte toto výročí oslavit?
S oslavami jsme už vlastně začali na soustředění v Kořenově v Jizerských horách, kterého se zúčastnilo všech osm stávajících členů, plus se k nám připojili někteří z našich  absolventů nebo ti, co Gentlemen Singers prošli
a měli čas. Zároveň tam byl 
i Stephen Hatfield, který s námi nacvičuje skladbu pro naše další koncerty. Společně jsme tam zavzpomínali na společných deset let. K našemu výročí připravujeme také sérii koncertů a objedeme
s nimi největší města v České republice.

Za deset let jste stihli procestovat téměř celý svět.
Byli jsme ve dvaceti zemích na čtyřech kontinentech. Pro nás to není o samotných cestách, ale spíš o těch koncertech. Místa i lidi poznáváme při našich cestách spíš 
z jiné stránky než jako běžní turisté.

Bylo někde místo, kde se vám opravdu skvěle koncertovalo? Přeskočí vždy při vašich koncertech ta jiskra mezi vámi 
a publikem?
Dobře se zpívá v Jižní Koreji nebo ve Španělsku, kde jsou lidé velice srdeční. Někdy se opravdu stane, že ta jiskra nepřeskočí nebo to celý koncert vypadá, že ta jiskra nepřeskočila a to je právě specifické pro Nizozemsko. Kde se celou dobu vlažně tleská, ale pak na konci zjistíte, že ta jiskra přeskočila. Nebo pak jsou naopak vřelá publika, která tleskají a smějí se úplně všemu a to je především 
v Asii.

Jak vybíráte repertoár do té které země?
Osa naše repertoáru je stejná, ale když jako český soubor nějak vyjedeme, samozřejmě se snažíme dát důraz na naši českou hudbu, ale i na regionální záležitosti a vybíráme 
i ze skladatelů té země. Určitě se snažíme repertoár přizpůsobit té dané zemi.

Každý máte své rodiny, zaměstnání a koníčky, jak to všechno dokážete skloubit dohromady?
Celých deset let držíme  pravidelnost a scházíme se každou neděli. Někdy je to samozřejmě těžké se všichni sejít, ale snažíme se ty naše společné rodinné neděle dodržovat.