Vybudování ekologického vytápění bude stát zhruba 55 milionů korun. Většinu financí na projekt, který včera schválili zastupitelé, chce kraj získat z fondů Evropské unie.

„Nyní je provoz kotelen v obou nemocnicích neefektivní a náklady na vytápění se kvůli tomu zvyšují. Po rekonstrukci bude vytápění nemocnic šetrnější k životnímu prostředí a bude znamenat i větší komfort pro pacienty,“ uvedla krajská radní pro zdravotnictví Jana Třešňáková.

V Oblastní nemocnici Jičín již je centrální kotelna, která zajišťuje vytápění a teplou užitkovou vodu pro celý areál, v havarijním stavu. Obdobná situace je i v bydžovské nemocnici. Nevyhovující technický stav chce kraj vyřešit za pomoci dotací z evropských fondů. Ekologizace vytápění v jičínské nemocnici bude stát zhruba 41 milionů korun, v Novém Bydžově kolem 14 milionů korun. Dotace z Evropské unie by měly dosáhnout 60 procent z celkových nákladů.