Jedním z návrhů, jak získat nějaké peníze do státního rozpočtu a přispět ke zlepšení stavu veřejných financí, mělo být zavedení spotřební daně na víno. Ve hře bylo konkrétně zdanění vína tichého, tedy nešumivého.

Tomáš Zdechovský
je europoslanec za KDU-ČSL

V současné době na něj totiž platí nulová sazba spotřební daně. Stejně tak je tomu u téměř poloviny států Evropské unie. Argumentem pro zavedení nové spotřební daně bylo, že pokud by se z tichých vín odváděla stejná daň jako ze šumivých, měly tím do státního rozpočtu údajně přibýt čtyři miliardy korun ročně navíc.

Naštěstí se zavedení této daně podařilo zabránit, což můžeme považovat mj. i za velký úspěch KDU-ČSL v rámci vládní koalice. Někteří se možná podivují nad tím, proč návrh vzbudil takový odpor a proč zrovna víno by mělo mít stále výjimku?

Vinaři ušetřeni problémů

Mnohem jasněji budeme mít, pokud vezmeme v úvahu, jak by spotřební daň ovlivnila ceny vína a vůbec postavení českých výrobců vín na domácím trhu. U lahve vína v nynější ceně 100 Kč, což je cenová kategorie, v níž se obchoduje 80 procent vín tuzemského původu, by se dalo předpokládat zdražení o 35 Kč.

Konečná cena by se tedy vyšplhala 135 Kč. Velké obchodní řetězce předpokládají, že přesun z cenové hladiny 100 Kč na 135-140 Kč by měl výrazně negativní dopad na prodej vín. Pokles prodeje tuzemských vín odhadují minimálně na 35-40 procent!

Jinými slovy, zdražení by znamenalo, že se domácí vína stanou pro velkou část zákazníků prakticky neprodejnými. Spotřební daň by tak fakticky dala zelenou levnějšímu dovozu na úkor domácí výroby! Důsledkem toho by se tak (nejen) jejich výrobci dostali do vážných existenčních problémů.

Navíc země v EU, z nichž se k nám dováží větší množství vína, tuto daň vůbec nemají. Jmenovitě jde o Itálii, Španělsko, Německo, Rakousko a Portugalsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Slovinsko i Chorvatsko. Pouze Francie spotřební daň na víno má, nicméně výnosy z ní jdou do fondu na podporu vinařů.

Český návrh ale s ničím takovým nepočítal. Proč by to celé měla odskákat právě vína vyprodukovaná v Česku, zejména v oblasti Moravy? Vydělala by na tom vína z dovozu, kdežto naše produkce by silně utrpěla. Jednoduše řečeno, uvalením této daně bychom se sami střelili do vlastní nohy.

Neodmyslitelná součást moravské kultury

Víno z Moravy dokáže těm dováženým konkurovat svojí kvalitou, ale sotva s nimi může soupeřit, pokud jde o vyrobené množství. A jelikož v zemích jako je Francie nebo Itálie dokážou vína vypěstovat více, mohou je i prodávat mnohem levněji.

close info Zdroj: Deník zoom_in Některé určitě napadne, proč si zrovna vinaři zaslouží takovou ochranu, když Česko rozhodně nepatří mezi vinařské velmoci? Nesmíme zapomínat na to, že fenomén vinařství nezahrnuje jen produkci vína, ale sehrává důležitou roli i v jiných odvětvích. V ohrožení by se neocitl jen obor vinařství, ale také celá kultura s tím spojená.

Víno zkrátka nemůžeme považovat jen za nějaký potravinářský produkt, ale tvoří neodmyslitelnou součást kultury spjaté zvláště s oblastí jižní Moravy. Naprostá většina vína vyprodukovaného v Česku pochází právě ze zmíněného regionu.

Ohrožení zaměstnanosti

Navíc nejen produkce vína, ale prakticky vše, co s tímto nápojem aspoň trochu souvisí, zde přináší řadu pracovních příležitostí. V samotném vinohradnickém a vinařském sektoru pracuje v Česku asi 20 tisíc lidí, a to nemluvím o místech v odvětví turistického ruchu.

V ohrožení by se ocitly i tradiční vinařské akce, jako jsou třeba otevřené sklepy, přehlídky a výstavy vín. Není divu, že právě i díky vinařství je Jihomoravský kraj druhým turisticky nejnavštěvovanějším regionem hned po Praze!

Navíc celá administrativa nutná k pokrytí povinností souvisejících se spotřební daní by vedla k úbytku menších vinařů, kteří by buďto přešli do šedé ekonomiky, nebo by úplně ukončili svoji činnost. Spotřební daň by tak mohla v konečném důsledku ohrozit nejen ekonomiku, ale i samotnou identitu regionu, k němuž víno neodmyslitelně patří.

Prozíravý postoj vlády

Není vůbec jisté, nakolik by odpískaná spotřební daň přinesla zlepšení stavu našich veřejných financí. S poklesem prodeje domácích vín by určitě souvisel i prudký pokles výběru spotřební daně a s tím související DPH a daně z příjmů.

Naopak prakticky jisté by byly silné ekonomické škody především v oblast jižní Moravy, kde je víno a jeho pěstování nedílnou součástí místní kultury. Utrpěl by nejen obor vinařství, ale také odvětví na něj úzce navázaná, jako je právě turistický ruch, který je spjatý právě s místní jedinečnou vinařskou kulturou.

Rozpočet by to nespasilo

Náš rozpočet by si určitě nepolepšil. Naopak bychom museli brzy řešit vážné hospodářské škody v této oblasti. Podařilo se zabránit nejhoršímu. Přínos spotřební daně pro státní kasu by byl přinejmenším pochybný, pokud vůbec nějaký.

Zdanění vín by nám z hlediska krátkodobého možná přineslo "trochu peněz" do našeho rozpočtu. Museli bychom ale počítat s řadou problémů a dalších nákladů, které by nám přibyly důsledkem úpadku oboru vinařství.

V dlouhodobém horizontu by především utrpěli domácí vinaři, kteří objemem své produkce nemohou konkurovat těm v zemích jako Francie, Itálie či Španělsko. Vážně by byly ohroženy i s vinařstvím spojené tradice, kultura a zaměstnanost na jihu Moravy.

Vezmeme-li v úvahu toto všechno, nemůžeme dojít k jinému závěru, než že se peníze musí ušetřit jinde. Pro celé Česko je nepochybně dobře, že to vláda zohlednila i při současných úsporných opatřeních.

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.