Pavel Svoboda, ředitel speciálních škol:
Města, ale i vesnice, by se měly starat o památky na svém území. Pokud se zboří, je to nevratné. Ovšem někdo by měl posoudit, zda to je opravdu památka a zda si péči zaslouží. Pokud to je památka v soukromých rukách, tak si nechat záruku toho, že bude fungovat princip „něco za něco". Jinak, například při změně účelu - kačky zpět!

Tomáš Vymetálek, architekt:
Památky jsou naší národní pamětí, měli bychom se o ně postarat co nejlépe a předat dalším generacím v odpovídajícím stavu. Ale na město bych jejich správu až tak nepřenášel, je to věc státu a církví, kterým většina památkových objektů patří. Ale nejde jen o budovy, ale třeba i o kulturní nebo přírodní památky. Myslím, že naše krásná země má z tohoto pohledu hodně co nabídnout, třeba v Hradci Králové je světově ceněný a uznávaný  už samotný Gočárův dopravně-urbanistický systém města, který se stal základem všech dalších územních plánů, včetně toho nově připravovaného.

Michaela Hartigová, basketbalistka Hradce:
Jak ? Tak to už je různé a odpovídající finančním možnostem . Ale rozhodně by se na investování v tomto směru nemělo zapomínat.