Jedna výstava v jednom sále. Pár jednoduchých slov, za kterými se ale skrývají měsíce práce. Různorodé, kreativní a někdy až detektivní.

Své o tom ví Pavla Koritenská, která už od roku 1991 pracuje v Muzeu východních Čech a čerstvě za sebou má výstavu s názvem Cesta dívek za vzděláním. „Dívky to se vzděláním neměly vůbec jednoduché. Mohly se učit číst a psát, ale tím to končilo. Až na počátku 60. let devatenáctého století začaly vznikat vyšší dívčí školy. Hradec se stal po Praze prvním městem, kde byla zřízena," vypráví Pavla Koritenská, další z osobností v cyklu Zajímaví lidé Hradecka.

Pavla Koritenská
• bydlí v Hradci Králové
• absolvovala Masarykovu univerzitu v Brně, Filozofickou fakultu – obor český jazyk – literatura – historie.
• v Muzeu východních Čech pracuje od roku 1991, jako historik od roku 1998
• kurátorka výstavy Cesta dívek za vzděláním, kterou jste v muzeu mohli vidět od září loňského roku

Jak se vůbec rodí podobná výstava?
Protože mám na starosti správu fondů týkajících se školství, zdravotnictví i tělesné kultury a ty fondy jsou poměrně bohaté, napadlo mě přivést na svět právě výstavu týkající se dívčího školství. Ta cesta je dlouhá, napadne vás téma, a to by se mělo k něčemu vázat. V tomto případě to bylo stoleté výročí vzniku městské školy pro ženská povolání. Ta byla založena roku 1913.

Potom už sháníte exponáty? Kde všude?
Tak hodně jich máme ve svých depozitářích, ale třeba nějaké větší předměty si zapůjčíme, ať už od jiných muzeí nebo jiných institucí. Je to velké hledání a pátrání třeba v archivech fotografií a dokumentů. Je potřeba návštěvníkům přinést i nějaké ucelené informace ať už přímo na výstavě nebo pak v publikaci.

Nad tím, jak bude výstava vypadat, přemýšlíte sama nebo k tomu máte ještě pomocníky?
Máme šikovného výtvarníka  a spolu s ním vymýšlíme, jak to bude v sále vypadat. Právě u téhle výstavy jsme se například rozhodli, že jednotlivé úseky se budou věnovat určitým oborům – například šití, vaření, hospodářským zvířatům… Dívky se totiž ve školách učily především to, jak být inteligentní hospodyní. 
I když se mohly učit třeba i cizí jazyky nebo hru na hudební nástroj.

Výstava o dívčím vzdělání měla velký ohlas u veřejnosti…
To je pravda. Ozvalo se mi hodně převážně seniorů a téměř každý donesený exponát má nějaký příběh. Já sama se s některými z nich vídám dodnes a troufám si tvrdit, že nás pojí přátelství. Ostatně to bylo i na výstavě vidět. Vedle kroje, který mi jedna paní půjčila, byla i její fotografie z doby, kdy chodila do školy. Tablo ze školy pro ženská povolání mi přinesla sama dcera bývalého ředitele školy. Chtěla jsem se věnovat i soukromým dívčím školám. O těch je ale k dispozici velmi málo informací. Například Kuchařská škola Anuše Kejřové patřila díky osobnosti její zakladatelky k výrazným zařízením. Ale příliš se o ní nedochovalo. Naštěstí jsme našli strojopis, který psal její manžel a v něm bylo stručně něco o jejím životě.

To už je skutečně téměř detektivní záležitost…
Nakonec máme v publikaci fotografii Anuše Kejřové i jedno vysvědčení z její školy – právě ze soukromé sbírky.

Věci vám lidé půjčují nebo je musíte vracet?
Jak kdo, právě třeba tablo si můžeme nechat, ale pro někoho jsou to vzácnosti a vzpomínky, tak je chce mít doma. Úplně tomu rozumím a nevadí to. Vůbec k tomu lidi nenutím, jsme moc  rádi, že nám věci půjčí a my je můžeme ukázat návštěvníkům. Po výstavě je tady mám utříděné a postupně je vracím.

Na výstavě hrála hudba Ondřeje Havelky. Bylo to vydařené. Proč jste ji zvolila?
Vidíte, to taky byla hezká náhoda, byla jsem v Hradci na jeho koncertě a napadlo mě to. Kamarádka mě k němu přistrčila, tak jsem se ho zeptala, jestli by to bylo možné. On byl potěšen a souhlas nám k přehrávání jeho písniček dal.

Jak dopadla vernisáž výstavy?
Ta byla úžasná, přestože bylo 40 stupňů, přišlo hodně bývalých žákyň dívčích škol. Byly krásně nastrojené a líbilo se jim to. Během výstavy se mi několikrát stalo, že třeba na fotografii děti – dnes ve středním věku – poznaly své maminky.