Otázka: Dobrý den, chceme se s přítelem brát. Partner splácí už několik let půjčku a úvěr. Slyšela jsem, že od nového roku může exekutor sáhnout na majetek, který spolu vytvoříme, i pro tyto dluhy. Chtěla bych se zeptat, co je na tom pravdy?   (Žaneta S.)

Odpověď: Dobrý den, nově skutečně platí, že exekuci na majetek patřící do společného jmění manželů (SJM) lze vést i tehdy, jde-li o vymáhání dluhů vzniklých před uzavřením manželství jen jednomu z manželů.
Majetek patřící do SJM však může být postižen jen do výše, již by představoval podíl dlužníka, když by bylo SJM zrušeno a vypořádáno.
Soud a soudní exekutoři jsou proto povinni v průběhu exekučního řízení zjistit, který majetek v SJM by připadl dlužnému manželovi, kdyby došlo ke zrušení a vypořádání SJM, a jen takový majetek mohou pro tyto dluhy exekucí postihnout.

Petr Moník, Podroužek & Moník, advokátní kancelář s.r.o.

Vaše dotazy do právní poradny posílejte na jan.pruska@denik.cz.