Otázka: Dobrý den, chci prodat dům tak, abych už dále nemusel podávat a zařizovat daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí, můžu to nechat na kupujícím, nechci mít další starosti, odkazy na internetu jsou nejednoznačné. Děkuji

Odpověď: Dobrý den. Nově se již od 1.1.2014 neplatí „daň z převodu nemovitosti", ale v souladu se zákonným opatřením senátu č. 340/2013 Sb. se hradí „daň z nabytí nemovitých věcí", její sazba odpovídá původní dani z převodu nemovitosti, tedy 4 % z nabývací hodnoty snížené o uznatelný výdaj. Poplatníkem této daně je stále primárně převodce vlastnického práva k nemovité věci (prodávající), nicméně lze ve smlouvě ujednat, že daň z nabytí nemovitých věcí bude hradit nabyvatel vlastnického práva (kupující) namísto prodávajícího. Ve smlouvě je pak třeba dbát na to, aby bylo v souladu s požadavkem finančního úřadu formulováno ustanovení tak, že kupující bude poplatníkem této daně.

Petr Moník, Podroužek & Moník, advokátní kancelář s.r.o.

Vaše dotazy do právní poradny posílejte na jan.pruska@denik.cz.