Otázka: „Dobrý den, s manželem již delší dobu nežijeme, chci se rozvést, pokud možno co nejrychleji. Máme dvě děti, o které se starám. Můžete mi poradit, jak mám postupovat?" (Zdena K. z Hradce Králové)

Odpověď: Dobrý den, pokud je mezi vámi a manželem možná dohoda, bude pro vás nejjednodušší podat návrh na tzv. nesporný rozvod. Návrh se podává k okresnímu soudu v místě, kde jste měli s manželem poslední společné bydliště, pokud v jeho obvodu alespoň jeden z vás stále bydlí. Podmínkou tohoto postupu je, že manželství trvalo nejméně jeden rok, nežijete spolu již déle než 6 měsíců a manžel se k návrhu na rozvod připojí (souhlas je možné připojit přímo k návrhu na rozvod).

Pokud jsou vaše děti nezletilé, musí být v první fázi rozhodnuto o úpravě poměrů těchto dětí. Ohledně této otázky je možné uzavřít dohodu, která bude muset být soudem schválena v samostatném řízení. Pravomocné rozhodnutí soudu o schválení této dohody pak musí být doloženo soudu, který bude rozhodovat o rozvodu.

Vedle této dohody je nutné předložit i dohodu o vypořádání společného majetku, bydlení a případné vyživovací povinnosti. Pokud se v návrhu vy i manžel vzdáte účasti na projednání a vyslovíte souhlas s tím, aby soud rozhodl bez nařízení jednání, rozhoduje v některých případech i bez ústního jednání.

Tereza Karásková, Podroužek & Moník, advokátní kancelář s.r.o.

Vaše dotazy do právní poradny posílejte na jiri.fejgl@denik.cz.