Otázka: „Před pěti lety jsem darovala synovi dům s tím, že v něm budu dále bydlet. Syn se do domu přistěhoval i s manželkou a vztahy mezi námi se tak zhoršily, že je soužití pro mě utrpením. Syn i jeho žena se ke mně chovají urážlivým a šikanujícím způsobem. Je možnost, jak bych mohla převod domu zrušit?"   (Hana S. z Lípy)

Odpověď: Dobrý den, z vašeho dotazu je zjevné, že nemovitost byla na vašeho syna převedena na základě darovací smlouvy, tedy bezúplatně. Občanský zákoník za určitých okolností připouští, aby dárce požadoval vrácení daru zpět, a to v případě, že se obdarovaný chová k dárci nebo členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy.

Podle soudních rozhodnutí však nestačí k požadavku na vrácení daru jakékoliv nevhodné chování, ale toto jednání musí představovat opravdu hrubé porušení, tj. dosahuje značné intenzity či jde o porušování soustavné, fyzické násilí, hrubé urážky, neposkytnutí potřebné pomoci apod.

V případě, že by urážlivé jednání vašeho syna dosahovalo takto značné intenzity, můžete jej vyzvat, aby vám nemovitost vrátil. Pro tuto výzvu není předepsána žádná forma, lze však doporučit, aby byla učiněna písemně.

Pokud nedojde k dobrovolnému vrácení daru, resp. k vyklizení nemovitosti, bude nutné uplatnit toto právo žalobou u soudu. Zároveň je nutné zajistit úpravu zápisu ohledně vlastnictví nemovitosti v katastru nemovitostí.

Tereza Karásková, Podroužek & Moník, advokátní kancelář s.r.o.

Vaše dotazy do právní poradny posílejte na jiri.fejgl@denik.cz.