Otázka: „Dobrý den, v lednu 2012 jsem půjčila známému 20 000 Kč 
s tím, že je potřebuje na nájem a za tři dny mi je vrátí. K tomuto mi podepsal dlužní úpis. Do dnešního dne mi nic neuhradil a pořád se vymlouvá. Jak mám postupovat?" (Eliška z Hradce Králové)

Odpověď: Dobrý den, se svým známým jste ve vámi popsaném případě uzavřela smlouvu o půjčce v ústní formě. Takto uzavřená smlouva je platná. Zaplacení půjčky se proto můžete domáhat žalobou podanou u okresního soudu příslušného dle místa, kde má váš známý trvalé bydliště.

Abyste byla ve sporu úspěšná, musíte v řízení před soudem prokázat dvě základní skutečnosti: Že jste peníze svému známému fakticky předala a že vám je nevrátil ve sjednaném termínu. Poskytnutí peněz lze prokázat například výpisem z bankovního účtu, či právě zmiňovaným dlužním úpisem.

Ohledně splatnosti půjčky je třeba prokázat, který den jste si pro vrácení půjčky dohodla. Poměrně problematické je, pokud by byl termín splatnosti sjednán pouze ústně a bez přítomnosti svědků. Pokud by totiž nebyla splatnost půjčky sjednána, či byste ji z uvedených důvodů nebyla schopna prokázat, byla by půjčka splatná až na vaši výzvu. Pokud ani tuto nedoložíte, bere se jako výzva až okamžik doručení žaloby vašemu známému. Teprve od této chvíle byste měla nárok na zákonný úrok z prodlení. K sepsání žaloby doporučuji využít advokáta.

Jaromír Petera, Podroužek & Moník, advokátní kancelář s.r.o.

Vaše dotazy do právní poradny posílejte na jiri.fejgl@denik.cz.