Otázka:

„Dobrý den, mám dotaz ohledně své známé. Je jí šedesát devět let, napůjčovala si peníze, prý od banky, čemuž nevěřím, protože tak vysokou částku – 120 tisíc korun – by banka důchodkyni jistě nepůjčila. Bydlí v pronajatém bytě spolu s vnučkou a jejím přítelem. Majetek žádný nemá. Zařízení bytu odpovídá jejímu věku. Když jsem jí říkala, že v případě, kdyby se jí něco stalo, přivede do velkých problémů své tři děti, její argument zněl: Zřeknou se dědictví a nebudou muset nic platit. Je tomu skutečně tak i v případě nebankovních půjček? Zatím vše splácí."   (Marie L.)

Odpověď:

Dobrý den, vaše známá má pravdu. Dědicové mají možnost rozhodnout se po zůstaviteli (vaší známé) nic nedědit, tedy ani majetek, ani závazky. Je při tom jedno, zda se jedná o závazky vůči bankám či „nebankovní".

Ve vašem konkrétním případě k tomu mají dědicové od 1. ledna 2014 při dědění ze zákona dvě cesty – zřeknout se dědického práva či odmítnout dědictví.

Zřeknutí se dědického práva je možné pouze za života zůstavitele na základě smlouvy mezi „dědicem", který se zříká svého práva, a zůstavitelem – a to ve formě notářského zápisu.

Odmítnout dědictví může dědic až po smrti zůstavitele, a to výslovným prohlášením vůči soudu do jednoho měsíce od vyrozumění soudem o právu dědictví odmítnout.

Kamil Podroužek, Podroužek & Moník, advokátní kancelář s.r.o.