Dobrý den, posouzení Vaší otázky záleží na přesném znění smlouvy o úvěru, zejména ujednání o smluvní pokutě. Jelikož jste peníze použil na koupi rodinného auta, tj. ne ke svému podnikání, jedná se o tzv. spotřebitelský úvěr.

U takového úvěru je spotřebitel jako slabší smluvní strana chráněn. Nelze tak například sjednat smluvní úrok z prodlení vyšší než je zákonný (tj. od 1. 1. 2013 – 7,05 % z dlužné částky ročně), výše RPSN by neměla přesáhnout 100 % a smluvní pokuta by neměla přesáhnout 0,2 % z dlužné částky denně.

Pokud jste tedy obdržel jednorázově smluvní pokutu ve výši 50 % z celkového úvěru, je pravděpodobné, že tato smluvní pokuta byla sjednána neplatně jako nepřiměřeně vysoká. O přiměřenosti smluvní pokuty je však oprávněn rozhodnout pouze soud, proto doporučuji poradit se před odmítnutím jejího zaplacení s advokátem o dalším postupu.

Podroužek & Moník, advokátní kancelář (www.akhradec.cz)

Vaše dotazy do právní poradny posílejte na jiri.fejgl@denik.cz.