Otázka: „Dobrý den, podnikal jsem na živnostenský list, ale po nějakém čase jsem se dostal do dluhové pasti jak v podnikání, tak v soukromém životě, a mám na sebe několik exekucí. Chtěl bych se oddlužit, ale to prý není pro bývalé podnikatele. Jak tedy mám postupovat, aby moje dluhy alespoň nenarůstaly?"   (Roman K. z Hradce Králové)

Odpověď: Dobrý den, institut oddlužení by dle zákona neměl být užit u osob, co mají dluhy související s jejich podnikáním.

Insolvenční soudy a posléze i Nejvyšší soud však tento zákaz překonaly svou judikaturou, když stanovily kritéria, dle kterých může soud schválit oddlužení i fyzické osoby s dluhy z podnikání.

Při rozhodování tak soud zohledňuje následující kritéria: starší doba vzniku závazku z podnikání, zda bylo ukončeno podnikání, větší počet věřitelů z nepodnikatelské činnosti, výše závazků z podnikání je nižší než nepodnikatelské dluhy 
a zda věřitelé, o jejichž pohledávky se jedná, souhlasí s podrobením pohledávky režimu oddlužení.

V případě, že soud rozhodně, že tato kritéria nejsou splněna, řešil by se váš úpadek konkursem, čímž by však nedošlo ani k částečnému odpuštění vašich dluhů.

Ve vašem případě bych zvážil dle novely od 1.1. 2013 návrh příslušnému okresnímu soudu na sloučení vašich exekucí do jedné a pověření jediného exekutora, čímž by bylo možné snížit náklady exekuce.

Soud vašemu návrhu vyhoví, ovšem jen pokud to nebude 
v rozporu s hospodárností řízení.

Kamil Podroužek, Podroužek & Moník, advokátní kancelář s.r.o.

Vaše dotazy do právní poradny posílejte na jiri.fejgl@denik.cz.