Otázka:

Potřebuji poradit ve věci nesporného rozvodu. Oba souhlasíme, rozhodnutí o svěření dětí do péče máme a na majetkovém vyrovnání jsme se dohodli. S manželem nežijeme víc než tři roky. Oba máme nové partnery. Žádost chci podat tento měsíc, ale mám se stěhovat do Německa. Může to nějak ohrozit průběh? (Zuzana Chaloupková)

Odpověď:

Dobrý den, podmínky nesporného rozvodu zůstaly i dle nového občanského zákoníku zachovány. Podmínku trvání manželství i odluky splňujete. Druhou podmínkou je, aby rozsudek soudu o úpravě poměrů k nezletilým dětem byl schválením dohody rodičů. Pokud tedy zmiňované rozhodnutí toto naplňuje, lze k nespornému rozvodu přistoupit. K žalobě o rozvod je třeba připojit dohodu manželů na úpravě majetkových poměrů a bydlení s úředně ověřenými podpisy. Dále je třeba, aby se manžel k žalobě připojil. Oba manželé se mohou vzdát práva na ústní projednání žaloby a soud může o rozvodu manželství rozhodnout i bez nařízení jednání. Tudíž ani váš pobyt mimo ČR nemusí být překážkou.

Petr Moník, advokát z kanceláře Podroužek a Moník