Případ ukázal, že lékaři dokážou bránit své pacienty, bojovat za ně, a pokud je ohrožena péče o ně, že se dokážou sjednotit a ne-ustoupit. A nyní opravdu nešlo o platy, jak by se mohlo zdát. Šlo opravdu o zásadní věc o pravidla léčby.

Asi měsíc se situace vyostřovala. Nakonec vygradovala hromadnou výpovědí poloviny primářů a větší částí ostatních lékařů. Jak to vzniklo?

Aleš Juchelka
Jak chutná moc bossům pětikoalice

Dagmar Nováková
je psychiatrička

Ředitel Mgr. Polák byl nově jmenován v prosinci 2021, dlouhodobě místně působil v poskytování sociálních služeb. Nemyslím si, že by nový ředitel úmyslně dělal něco špatně, pouze nepochopil situaci protože tak, jak je prezentována a prováděna psychiatrická reforma, postupně se vytrácí základní skutečnost, že je modernizován lékařský obor a že nejde o nově budovaný psychosociální obor. Psychiatr je totiž absolventem lékařské fakulty, je tedy lékařem a léčí. Psychosociální obory spadají do sekce sociálních věd na jiných fakultách, jejich absolventi neléčí, ale různými způsoby pomáhají.

Jak chápat reformu? 

Ze strany lékařů psychiatrů se ozývají hlasy proti aktuálnímu stavu v oboru: akutní nová lůžka prakticky nevznikla minimálně 30 let (pouze papírově, převedením z lůžek v léčebnách). Prostory nemocnic jsou nedostatečně modernizovány, chybí doktoři jak v nemocnicích, tak v ambulancích dokonce není ani naplněna potřebná síť ambulancí, dětská psychiatrická péče je v troskách, dorostenci, kteří potřebují akutní péči, jsou umisťováni na lůžka s dospělými pacienty, chybí koncepce ochranných léčeb.

Probíhající reforma to ale neřeší. Řeší hlavně psychosociální sféru, která je samozřejmě taky nutná, ale následuje po lékařské péči. Když však nemáte lékaře, který provede diagnostiku a nastaví léčbu, doplňkové so- ciální programy nejsou k ničemu. Ředitel se navíc nešikovně snažil aplikovat nové sociální trendy, ale jak se ukázalo, neznal základní postupy léčby a problematiku péče o pacienty.

Šárka Jelínková
Navýšení rodičovského příspěvku je konkrétní pomocí pro rodiny

Co dál? Bude jmenován nový, další ředitel. Doufejme, že bude mít větší lékařské cítění, nebo bude umět více naslouchat. Reforma psy- chiatrie však poběží i přesto, že se ozývají kritické připomínky. Naše společnost, tedy pacienti, totiž nejsou zvyklí využívat psychosociálních služeb. Nakonec většina pa- cientů si z finančních i časových důvodů tyto služby ani nemůže dovolit. Nevím, jaké jsou možnosti pro dílčí změny této koncepce, když už byla schválena a na provedení se čerpají unijní fondy. Ale vždy je možné se zastavit a zamyslet.

Léčba je primární

Zdroj: DeníkProbíhající reforma psychiatrie je velkou měrou zaměřena na psychosociální problematiku. Neřeší problémy základní lékařské psychiatrické péče. Psychiatři v ambulancích a v nemocnicích usilovně dodržují standardy. Nezpochybňuji spolupráci s psychosociálním týmem, ale lékař je hlavní: stanoví diagnózu, léčbu a typ spolupráce. Má i právní zodpovědnost za proces léčby.

Je tedy zarážející, že reforma alespoň stejným poměrem neřeší problémy lékařů při výkonu povolání. Myslím, že právě o to šlo v Psychiatrické nemocnici Kroměříž.

 Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.