V pátek byla slavnostně otevřena část nového parku ve vnitrobloku mezi Dukelskou a Hořickou ulicí, v nejživější části města a zároveň v místě s hustou zástavbou. Mluví-li se o Hradci jako o městu zeleně, právě v této čtvrti veřejně přístupná zeleň chyběla. Parčík bude sloužit nejen místním obyvatelům a jejich dětem, ale měl by být odpočinkovou zónou pro všechny, kteří se sjíždějí k nákupním centrům Tesco a Atrium.

Jsme rádi, že jsme našli společnou řeč se současnými představiteli města a přes problémy s vlastníky pozemků i s některými občany z přilehlých domů se podařilo park realizovat ku prospěchu občanů alespoň v této podobě. Vizi o parku v tomto místě měl již architekt Josef Gočár, s parkem se počítalo v plánech na rekonstrukci Hořické ulice v 80. letech. V 90. letech vypracoval architekt Jan Falta studii parku, v roce 2005 byla vypracována nová ideová studie, avšak přemrštěné požadavky advokátní kanceláře vlastnící zahradu bývalé školky způsobily, že se nadále nic nedělo.

Současné vedení města se nakonec rozhodlo rozdělit výstavbu plánovaného parku do dvou etap a v první vybudovat parčík alespoň na uvolněných pozemcích. Je to ovšem provizorní řešení. Chybí především přímý vstup od nákupních center a pěší stezka propojující Hořickou a Dukelskou ulici – to jde na vrub nerealizovanému výkupu zahrady.

I vybudovaná část je však zklamáním. Dětské hřiště je chudičké, doufejme, že bude doplněno o další pohybové prvky. Obyvatelům přilehlých domů se slibovalo, že bude zachován psí výběh, avšak to, co tam vzniklo, může stačit jen miniaturním domácím mazlíčkům jako záchod, rozhodně se nerozběhnou. Stačilo přitom prodloužit plot po obou stranách až ke zděným objektům. Tuto část projektoval asi někdo, kdo o psech a jejich chování nemá ponětí, v tom případě se ovšem měl zeptat. Pejskařů chodí po městě stovky.

Dobře, to jsou řešitelné vady, které nezkalí radost, že dobrá věc se podařila. Komise místní samosprávy Pražské Předměstí sever se vybudování parku věnuje již více než dvacet let a je škoda, že se otevření alespoň části Skleněnky nedožil A. Šimek, bývalý předseda KMS, který této kauze věnoval tolik úsilí.

Doufejme, že také příslušní úředníci a představitelé města vyvinou stejné úsilí, majitelé zahrady uznají, že veřejný zájem má větší váhu než soukromé spekulace a nebude trvat dalších dvacet let, aby se Skleněnka zaskvěla v plné kráse.

jménem Komise místní samosprávy Pražské Předměstí – sever PhDr. Jitka Dršatová, Ph.D.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNEK ČTĚTE ZDE.