Napětí vyvrcholilo uplynulý týden, když studenti s učiteli vyvěsili plakáty s tím, aby ředitel školy Jaroslav Bajer odešel. O situaci jsme informovali v sobotním vydání. Pod článkem na internetových stránkách Deníku se objevilo několik komentářů.

Diskutujete

Jeden z nich je od čtenáře s názvem učitel OA HK. „Pane Mrštíku, myslíte, že by opravdu kraj reagoval pouze na nějaké drobné protesty studentů, které jsou prezentovány v novinách? Problémy ve škole (hlavně personální), které ředitel buď neřešil, anebo spíš vytvářel, vyvrcholily koncem minulého školního roku. Žáci proto napsali petici zřizovateli školy, ale byla vrácena řediteli školy. Ředitel Bajer nevyřešil daný problém, dokonce ho prohloubil ukončením pracovních poměrů kvalifikovaných pedagogů, ale také se hlavně zajímal, kdo byl iniciátorem petice a kde bydlí. Ze způsobu vyřízení petice, která byla překvalifikována jako stížnost, byli studenti znechuceni, a to především kvůli způsobu jednání. Je ještě zajímavé, že tak hluboký protest se na této škole objevuje poprvé po sametové revoluci. Nedomnívám se, že to je sociální rakovina společnosti, ale poslední projev – krajní mez, jak se dovolat spravedlnosti, a apel, aby někdo v řídící funkci nezneužíval svého postavení a choval se podle pravidel morálky a dle zákona. Máme snad demokracii, domnívám se, že jejím možným průvodním jevem je možnost vyslovit svůj názor bez obav, že bude stíhán či šikanován. Toto právo je zaneseno i v Listině základních práv a svobod.“

Svoji reakci napsal také uživatel pod jménem Ing. Josef Dobeš. „Rád bych se jako odborný poradce a konzultant i v oboru školství vyjádřil k této nesmyslně vedené kauze. Obchodní akademie Hradec Králové zahájila výuku studentů již 15. září roku 1895 a je součástí historie města Hradec Králové. Do roku 2004 se těšila výbornému jménu, studenti obsazovali na státních soutěžích vždy první místa. Nevhodným výběrem nového vedení školy, za kterého došlo k defraudaci finančních prostředků ve výši přesahující 1,5 milionu korun, tato škola na prestiži velmi utrpěla a došlo i k poškození jejího dobrého jména. Toto vedení vybíral prostřednictvím výběrového řízení krajský úřad, potažmo odbor školství. Také toto jmenování jistě prošlo školskou komisí a dále výběrovou. Příčina? Dá se říci, že ve výběru vedení školy selhala jak odborná, tak morální hodnocení nového vedení ze strany příslušných pracovníků krajského úřadu, potažmo odboru školství. Nyní se stává podobná věc, kdy má být nástupnickou školou škola jiného zaměření, a která nemá dlouhodobou tradici. Neměla by naopak být nástupnickou školou tato výše uvedená obchodní akademie? Současný ředitel obchodní akademie zřejmě nic nezpůsobil, ale zejména se ze školy stane konglomerát bez předchozího proorganizování a organizační analýzy. Již nyní je obchodní akademie složena ze dvou škol, kdy s ní byla sloučena státní jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky.

Není to paradox? Dle mého mínění je to tedy politické, nikoliv odborné rozhodnutí. Tak proč to, pane radní, takto nepojmenovat?"