Právní filozof Jiří Přibáň mi v novoročním rozhovoru řekl, že Miloš Zeman má nepopiratelnou zásluhu na tom, že Ústava ČR se stala populární naučnou literaturou. Dosluhující prezident ji ohýbal tak vehementně, že v Česku vyrostla generace brilantních ústavních právníků, kteří občanům tlumočí co a jak. Například vysvětlují, že existují výlučné prezidentské pravomoci, které nevyžadují podpis premiéra, ale přesto je autoři základního zákona nepsali pro monarchu, jenž může konat dle vlastní libovůle.

Kateřina Perknerová
Není člověk ten, aby se zalíbil lidem všem

To se týká i milostí. Je to prvek poukazující na jistou kontinuitu s historií, kdy šlechtic na trůně tu a tam věnoval odsouzenci život. Dnes nejde o hodnotu nejvyšší, ale třeba o roky ve vězení, vysoké pokuty nebo zákaz výkonu povolání. Vždy běží o lidi, které soudy shledaly pravomocně vinnými.

Zeman kdysi pravil, že velkomyslnost prokáže výhradně z humanitárních důvodů. Slib mnohokrát porušil: Kajínek, Podroužek, Balák a teď Nečasová Nagyová. Lidé zdraví jako řípa, odsouzení za vraždy, podvody, zneužívání tajné služby. Poslední případ se podle některých politiků ODS vymyká, neboť v něm nešlo ani o snahu vlichotit se lidu, natož o prezidentova známého. Opravdu?

Martin Komárek
Zatvrzelí sršatci

Petr Nečas, na kritice jehož vlády Zeman sbíral politické body, se po rezignaci zapojil do byznysu. S Čínou. Jeho žena Jana se účastnila oslav Zemanových narozenin a mnoha hradních akcí, včetně oběda s katarským emírem. Prezident jí nyní prominul zbytek zkušební doby podmíněného trestu odnětí svobody. Není to nevinný zásah. Pokud by Nečasová v jiné kauze dostala podmínku, bez této pomoci by šla sedět.

Suma sumárum, milosti z jakéhokoli jiného než humanitárního důvodu jsou pošlapáním spravedlnosti a mnohaleté policejní a justiční práce. Přejme si, aby to příští hlava státu takto chápala.