Právní zástupce investora CTP parku v Hradci Králové David Šimonek byl hostem on-line rozhovoru Hradeckého deníku.

Zmizí nevzhledné torzo hal, nebo se dostaví a kdy?
Stavba CTP bude nepochybně dokončena, buď v původní variantě nebo její alternativě, která se již více než půl roku připravuje. Kdy přesně bude stavba dokončena však v této chvíli není možné říci.

Je pravda, proslýchá se, že CTP haly dostaví, protože se dohodla na dopravním napojení ze sousedního pozemku, který nepatří městu?
Ano, dopravní napojení je skutečně projednáváno v alternativní variantě za využití pozemků, které má CTP smluvně zajištěny. Tyto pozemky opravdu nepatří městu a tedy v tomto případě nevznikne obdobný problém bezdůvodného a poškozujícího bránění stavbě.

Nedošlo k dohodě mezi CTP a městem o souhlasu s napojením, budete tedy budovat novou křižovatku? Má toto řešení vliv na výši škody, kterou budete vůči městu uplatňovat?
Odmítnutí města se výrazně podílí na navýšení již tak vysoké škody. I alternativní varianta představuje nákladnější a časově náročnější řešení a představuje tedy další škody na straně CTP, za které jednoznačně odpovídá město. Pokud k dohodě s městem nedojde, bude realizováno napojení v alternativní variantě.

Slyšel jsem, že se CTP po zákazu vjezdu z městské silnice dohodlo se sousedem a postaví si vjezd z hlavní silnice? Nebude to opět černá stavba?
Dohoda skutečně existuje a realizace vjezdu přes sousední pozemek se již delší dobu projednává s dotčenými orgány.
Pokud jde o černou stavbu, rozhodně ne, se studií nového napojení seznámil sousední vlastník již před půl rokem všechny dotčené orgány včetně příslušných odborů města. Nový návrh je rovněž v souladu s územním plánem a návrhem nového územního plánu. Stavba bude samozřejmě zahájena až po vydání příslušných povolení.

Věděli zastupitelé města v říjnu na zastupitelstvu, kdy zamítli dohodu o narovnání s CTP, o tom, že připravujete jiné dopravní napojení, které vám umožní haly dostavět?
Předpokládám, že ano. V každém případě informováni o tom být měli, nejméně dvě projednávání alternativního napojení se projednávala přímo na magistrátu města.

Jestliže to věděli, přesto to zamítli, nehrozí městu soudní spor o čtvrt miliardy korun úplně zbytečně?
Postup zastupitelů je v tomto případě nepochopitelný. Předchozí pochybení byla napravena, sankce uhrazeny.
Nyní by měl být realizován projekt, který je pro lokalitu východiskem z neutěšeného stavu. Namísto toho město v podstatě bezdůvodně odmítá udělit souhlas, a to i v situaci, kdy lze projekt napojit alternativně a bez souhlasu města. Městu tak zůstává pouze odpovědnost za škodu, která nadále narůstá.

Chápu to správně, že čím déle stávající situace bude trvat, tím bude škoda stále vyšší?
Ano, škoda i nadále roste, odpovědnost města se nemění.

Existuje možnost, kdy by CTP na město žalobu nepodalo?
CTP byla v říjnu připravena uzavřít dohodu s městem a vzdát se všech svých nároků na náhradu škody. Město na poslední chvíli změnilo názor a připravenou dohodu bezdůvodně odmítlo. Výše škody od té doby dále narostla. Nicméně věřím, že prostor pro jednání a nápravu stále existuje. Pokud město projedná a odsouhlasí navrženou dohodu o narovnání, bude jistě i CTP nakloněna smírnému řešení. Klíč k řešení je nyní v rukách města.

Kompletní znění on-line rozhovoru si můžete přečíst v tomto odkazu.