Je teoreticky podložen a prakticky dokázán, tudíž s ním nikdo nepohne.

V lidském společenství platí jiné než vědecké zákony, ale co se pádů existence člověka týče, jsou kolikrát velmi strmé a svižné. S jednou výjimkou: neživé věci v přírodě, jež padnou k zemi, jsou odsouzeny k tomu, aby na ní zůstaly.

Jinak je to s člověkem. Ten se ze dna zvednout může, má–li sil, motivace, odhodlání a bůhví čeho všeho ještě.

Ale jděte mi všichni ti chytráci s moudrými řečičkami stranou. Co tě nezabije, to tě nemusí posílit a bezdomovcem může být šmahem každý z nás.

Čtěte také:
Mrazy působily nemalé potíže hlavně místním bezdomovcům

Jan Odstrčil