Víkendová porota

Pavel Bradík,
bývalý hejtman kraje:

Asi první odpověď, která mě napadne, je jedno slovo „bejvávalo“. Ano, skutečně jsem byl na těchto akcích rád a bývaly časy, kdy jsem zvládl tři plesy v našem kraji za jediný večer a noc. Jedna vzpomínka je živá, jednou jsem vyhrál v tombole velký televizor. Protože jsme již jeden přístroj doma měli, věnoval jsem ho dětem ze speciální mateřské školy. Ty rozzářené dětské oči.

Ivan Šenk,
kastelán Hrádku u Nechanic:

Na plesy nechodím, ale nic proti nim nemám. Před lety jsem se jednoho plesu zúčastnil. Byl jsem „donucen“ tančit 
s velice sošnou dámou ( byla ve všech rozměrech větší než já!). Při tanci jsem byl potupně veden a vzepřít se hrozilo pádem! Každý pokus převzít iniciativu (hnán mužskou ješitností) byl silnou paží partnerky zmařen a pád odvrácen. Tiše jsem vzpomínal na horolezecké mačky.

Ema Hubáčková,
operní pěvkyně:

Plesová sezona je velmi slavnostním obdobím. Mám své dva plesy, které navštěvuji tradičně každý rok, a na kterých si ráda zatančím valčík za doprovodu klasického orchestru. Některý z plesů opravdu přinese zajímavé zážitky. Pamatuji si na pěkné výhry v tombolách, krásnou píseň či příjemnou atmosféru. Je hezké, když se lidé dokážou bavit.

Lukáš Gilányi
Laxus, pomoc pro uživatele drog:


Zkušenosti s plesy mám minimální. Daly by se spočítat na prstech jedné ruky. A jak nad tím tak přemýšlím, ještě by těch prstů pár zbylo. Ples je pro mne událostí, která mě neoslovuje a neláká. Na druhou stranu, když už se na nějaký ples vydám, stojí to za to – na tom posledním v roce 2007 jsem se dal dohromady se ženou, kterou jsem si vzal a jsem s ní dodnes.