Pavel Bradík, bývalý hejtman kraje:
Nemám rád představení, kde se člověk dostává do role vládce světa a donutí lva či tygra, aby jezdil na koloběžce nebo skákal přes hořící hranice. Je mi strašně líto zvířat. Je to pro mne degradace němých tváří na bezduché klauny. Miluji zvířata v přírodě, kde z nich mám jako člověk respekt. Jinou věcí jsou akrobatická vystoupení, u kterých se tají dech. Nebo moji milovaní klauni, kteří k cirkusu nerozlučně patří. A umět si udělat legraci ze sebe samotného, to je jiná káva.Kéž by tomu tak bylo i v jiných oborech lidské činnosti.

Ivan Šenk, kastelán Hrádku u Nechanic:
V cirkuse jsem byl několikrát a musím přiznat, že mne toto prostředí přímo fascinuje!  Je to možná od té doby, když jsem jako kluk chodil do měšťanky do Přelouče, kam tenkrát zavítal cirkus,  a já jsem s kamarády pomáhal stavět šapitó!  Pro nás to byl obrovský zážitek: viděli jsme poprvé cirkus a hned tohle. Nejdříve jsme zvědavě očumovali kolem, ale pak nás požádali o pomoc. Nosili jsme různé tyče, provazy, kolíky a dělali, co bylo potřeba. Cirkusáci nás sice komandovali, protože to muselo jenom lítat.  Ale za tu práci jsme si prohlédli zvěřinec.

Ema Hubáčková, 
operní pěvkyně:
Umění pod šapitó: manéž, akrobaté, klauni, krotitelé, exotická zvířata, cirkusový orchestr, cukrová vata. Tak to je jedinečná podívaná a pro mě kouzlo bezstarostného dětství. Samozřejmě, že jsme jako děti do cirkusu chodili. Pamatuji si, jak mě a moje tři sestřenice do něj vzal jednou náš děda.  To mi bylo asi šest let. Seděli jsme v lóži a do dneška mám toto představení a řadu detailů z něj v živé paměti.  Hlavně klauny.  Každý dospělý je na chvíli zase rád dítětem,  a tak do cirkusu nyní chodíme s našimi dětmi.

Lukáš Gilányi, Laxus, pomoc pro uživatele drog:
V cirkuse jsem nikdy nebyl 
a popravdě je rád nemám. Nevěřím totiž, že je tam dobře postaráno o zvířata, a myslím si, že tam zbytečně trpí při předvádění něčeho, co jim není přirozené, k čemu jsou často nevybíravě nucena, navíc ve stísněném prostředí mezi davem lidí. Proto cirkusy ze zásady nenavštěvuji. Něco jiného jsou cirkusy, kde vystupují pouze lidé, například Cirque du Soleil. Tam si návštěvu představit dovedu. Viděl jsem části jejich vystoupení v televizi a na internetu a líbili se mi.