Martin Hosták, trenér hokejistů Hradce:
Nevím, k čemu je změna času dobrá, ale vzhledem k tomu, že je to tak ve většině evropských zemí asi bych to neměnil. Mně osobně změna času žádné vrásky nedělá. Vzhledem k povaze mé práce rozhodně nemám zaběhnutý denní režim, který by se mi mohl narušit. Na jaře je trošku mrzuté vstávání, na podzim obvykle tu hodinu využijeme jinak než spánkem.
Verdikt: NE

Ema Hubáčková, perní pěvkyně:
Změna času má  jistě svá pro a svá proti. Hlavním důvodem se vždy uváděla úspora energetické energie. Myslím, že dnes to již tak aktuální není. Dočetla jsem se, že úspory jsou zanedbatelné. Je možné, že změna ovlivňuje náš biorytmus a z toho pramení zdravotní potíže řady lidí právě v tomto období. Mně osobně žádné potíže nepůsobí, ale jejím příznivcem rozhodně nejsem.
Verdikt: ANO

Lukáš Gilányi, Laxus, pomoc pro uživatele drog:
K problematice změny času nemám konkrétní stanovisko. Nevím, zda dochází k viditelným úsporám energie – údajně už moc ne. Spíš si tedy myslím, že to způsobuje zbytečné komplikace. Osobně mi změna nevadí, ale kdyby se hlasovalo pro její zrušení, zvednu klidně ruku.
Verdikt: ANO

Pavel Bradík, bývalý hejtman kraje:
Přiznám se že změna času mně vadí tak zhruba dva až tři dny po jejím provedení, pak si zvyknu a přizpůsobím se. Možná je to dáno tím, že jsem typický „skřivánek" a tudíž mně brzké vstávání nedělá potíže. Spíše by mě zajímalo, zda skutečně dochází k avizovaným úsporám. Takže být feudálním vládcem změnu bych zrušil, protože žiji v demokracii prostě se přizpůsobím.
Verdikt: ANO

Výsledek: 3:1 – Tři z porotců by s klidným svědomím změnu času zrušili.