V Evropském parlamentu jste pracoval dvě volební období, celých deset let. Pokuste se zhodnotit své působení.
V první řadě musím všem občanům a zvláště Hradečákům poděkovat, že mně dali tuto příležitost. Podařilo se vyjednat lepší podmínky pro rozdělování evropských fondů, podařilo se zařadit mezi prioritní podporované projekty dostavbu dálnice D11 k polské hranici, podařilo se prosadit ochrannou známku České pivo, podařilo se ořezat administrativní výdaje na bruselskou byrokracii.

Proč občané tolik nevědí o činnosti Evropského parlamentu.
Rozhodování parlamentu je od běžného života často velmi vzdálené, navíc extrémně technické. Když se například rozhoduje o tom, jaké mohou být maximální emise nových užitkových vozidel, zajímá to jejich výrobce. Jinak než na příkladech se navíc o bruselských tématech skoro psát nedá, protože bruselská hantýrka je nesrozumitelná.

Řadu let jste byl také předsedou Svazu měst a obcí ČR, později pak místopředsedou SMO ČR. Co jste prosadil v otázkách regionální politiky?
Omezení byrokracie při rozdělování fondů, posílení role měst při rozhodování, podpora služeb a infrastruktury na venkově, investice do zdravotnictví. Všechny tyto myšlenky nezapadnou, protože jsou součástí legislativy.

Budete se i nadále angažovat ve vysoké politice? Nebo se soustředíte na komunální politiku?
Komunální politiku mám rád, rád vzpomínán na léta práce na radnici, kdy jsem mohl řešit konkrétní problémy. Rád bych pokračoval jako zastupitel, cením si, že jsem mohl zodpovídat za územní plánování. V budoucnu bych se chtěl více věnovat rozvoji města a pomáhat s evropskými projekty. Budu také pokračovat v neplacené funkci místopředsedy Svazu měst a obcí České republiky.

Někteří politici se po nezdaru stáhnou z veřejného života.
Ve volbách jsem neuspěl, jako sportovec s pokorou přiznávám porážku. Věděl jsem, že s dresem Občanské demokratické strany to nebude jednoduché, jsem ale tomuto dresu věrný a nechtěl jsem ho měnit. Věřím, že se časem naše strana vyrovná se skandály, že se očistíme a že za nás budou kopat pouze slušní a pracovití, pravicově smýšlející lidé. Nechci zmizet z veřejného života.

Jak by měl podle vás pracovat nově zvolený europoslanec?
V Bruselu i Štrasburku rozhodují kontakty. Místo sezení v poslaneckých lavicích je důležitější, jestli uspořádáte pracovní seminář, s kým jdete na kafe, jak se k ostatním chováte. Potřebujete se setkávat, vysvětlovat své názory a přesvědčovat klíčové hráče nejenom v Evropském parlamentu. Nevěřícně jsem proto kroutil hlavou, když jsem si přečetl, že nově zvolený europoslanec Petr Mach ze Strany Svobodných občanů uvažuje, že nebude jezdit do Bruselu, ale pouze do Štrasburku. To nic nedokáže. Je to výsměch všem voličům.   (pr)