V poslední době byla publikována o kandidátech na prezidenta spousta komentářů od profesionálních žurnalistů až po nekompetentní anonymy na sociálních sítích. V defilé uchazečů zůstali tři kandidáti, kteří byli již vystaveni řadě otázek v médiích včetně živého vysílání v TV. Zdá se, že už veřejnost má relativně dost informací, ale v této ustarané a zjitřené době řada pohledů na tyto osobnosti poněkud postrádá s blížící se volbou jistý odstup a nadhled.

Rektorka univerzity, bývalý premiér a generál ve výslužbě jsou nepochybně jedinci splňující řadu předpokladů nezbytných pro tak významnou funkci. Liší se však zásadně životní a profesní zkušeností. Paní rektorka Nerudová bude nepochybně na výši svým vzděláním vzhledem k akademickému prostředí, z něhož vzešla, navíc až překvapivě rychle. Na druhé straně věkově spadá do stejné kategorie jako kdysi známý americký JFK. Ten v jisté době čelil karibské krizi a dalším nesmírně náročným výzvám, ale při vší úctě si nejsem jist, zda průprava paní Nerudové snese s průpravou tohoto rovněž mladého prezidenta vůbec srovnání.

Petr Čáp
je lékař

Jistěže USA není ČR a doba je zcela jiná. Mezinárodní konstelace je dnes však také nebezpečná a domácí scéna je opravdu velmi neklidná i vzhledem k sociálnímu napětí. Do období permanentních a vícečetných krizí potřebuje společnost charismatického lídra se zkušenostmi a navíc takového, který bude dostatečně kompetentní nejen v otázkách vojenských, ale i diplomatických a který pro tuto velmi náročnou roli bude disponován i jasnými analytickými a rozhodovacími nikoli akademickými či obchodními schopnostmi. Bude muset prokázat více než běžnou komunikační zdatnost. Bude muset být přesvědčivý, a to nejen vůči veřejnosti, ale také v mnoha neviditelných jednáních, vedených v našem společném zájmu. Řada žen jsou zjevně schopnější než muži, role prezidenta bude však vyžadovat i značnou odolnost, kterou člověk kromě vrozených dispozic získává i tím, čím v životě projde. Background emeritního generála s účasti na ostré bojové misi na Balkáně, jednajícího několik let v nejvyšších patrech NATO navíc stále ještě v psychické a fyzická kondici se jeví v tomto kontextu jako naprosto nesouměřitelný s tím, co opět při vší úctě nabízí akademický profil paní rektorky.

Pan generál byl novináři při oznámení své kandidatury u Písecké brány v Praze dotázán, zda se neobává soupeře tak velkého kalibru, jakým jistě pan Babiš je. Odpověď byla trochu nečekaná, když Petr Pavel prohlásil, že by ho snadné klání ani nebavilo. To je jistě na naší scéně neobvyklé a docela sympatické vyjádření, zrcadlící kromě nadhledu i sportovního ducha, prostého žabomyších půtek naší politické scény.

Osobnost ex-premiéra Babiše byla podrobena mnoha zevrubným hodnocením. Přesto bych si dovolil poukázat na dva aspekty z doby nedávné, charakterizující jeho povahu, způsob myšlení a postoje. Přes všechnu jeho zběhlost v prostředí vysoké politiky se v neblahé kauze výbuchu munice ve Vrběticích v TV projevu dopustil jistého neodpovědného zlehčení situace. Pan expremiér se v jednu chvíli vyjádřil v tom smyslu, že sice šlo o politováníhodnou záležitost, nicméně došlo k ní v objektu vlastněného soukromou zahraniční osobou, a tedy je v této souvislosti pozice státu k této věci poněkud otazná. Nebezpečí takového relativizování dané situace si dnes po ruské agresi na Ukrajinu každý čtenář a občan republiky jistě vyhodnotí sám.

Daleko kontroverznější rozhodnutím vlády, jejíž pan Babiš byl předsedou, bylo pak vpustit v r 2021 lidi do supermarketů k masovým předvánočním nákupům v době, kdy epidemiologická situace v zemi s nákazou covidem byla naprosto kritická. Toto líbivé rozhodnutí ve snaze vyhovět davu mělo pak fatální důsledky a značný podíl na zbytečně vysoké úmrtnosti nakažených jedinců v porovnání s ostatními státy Evropy. Odmítám jako lékař s letitou praxí v oboru imunologie námitku, že toto příkré hodnocení spadá do kategorie přechytralých doktorů hodnotících situaci jako generálové po bitvě. Občas je naprosto nezbytné přiznat si pravý stav věcí, tedy si nic nenalhávat a používat obyčejný rozum.

close info Zdroj: Deník zoom_in Do spektra vlastností budoucího prezidenta nepochybně patří i schopnost odolat nátlaku veřejnosti a také médií a ubránit se populistickým svodům v souvislosti s příslibem udržení voličských preferencí. V tomto ohledu stojí profese a domácí i zahraniční zkušenost vysokého armádního důstojníka Pavla proti obchodní zkušenosti byznysmena Babiše. Úspěšnost obchodníka je však spjata se schopností vyhovět trhu a požadavkům zákazníka, a to vůbec nemusí být v souladu s veřejným zájmem. Slovo public interest téměř zmizelo ze slovníku. Zde se státnický postoj ostře střetává s vpravdě populistickým. To je pro jakoukoliv společnost krajně nebezpečné. Respektovat demokracii neznamená automaticky nechat volný průběh všemu, co si lidé žádají, neboť nejen, že nemají ale ani nemohou mít vždy ty správné informace k přijetí náročných, složitých a ve svých důsledcích závažných rozhodnutí. Prezident sice nemá výkonnou moc vlády, ale nepřímo může ovlivnit mnohé.

V osobě prezidenta společnost potřebuje srozumitelný výklad, jasné slovo a pevný postoj, a také ustát permanentní tlak ze všech stran, jak zahraničních, tak domácích včetně svého nejbližšího okolí. Ať si každý otázku, kdo je z kandidátů pro tuto roli vybaven a kdo nikoli, zodpoví při nadcházející volbě prezidenta sám.

V zájmu vyváženého pohledu má nepochybně pan generál jistý „škraloup“ z minulosti. Avšak jednak veřejně uznal svou chybu, a pokud bychom požadovali optimálního ideálního jedince, museli bychom ho hledat mezi svatými nebo svůj čas trávit v čekárně. Zde se poněkud nabízí okřídlená věta: „Kdo z vás je bez viny, hoďte kamenem“. Koho biblický příměr neoslovuje, pak bych poznamenal, že kdybych si právě v dnešní neklidné době měl vybrat do našeho čela mezi mírně kontroverzním Janem Žižkou a oduševnělou Boženou Němcovou, asi bych neváhal.

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.