Den je to o to významnější, protože americké kolonie získaly nezávislost na ekonomicky a technologicky mnohem silnějším hegemonu té doby. Američané dosáhli velkého milníku ve světových dějinách, který se bohužel postupem času stal spíše velkým zklamáním.

Američané brojili proti vykořisťování a uzurpování červenokabátníky hájícími zájmy královské koruny, aby pak sami vytvořili státní systém, který postupně rostl spolu s despotickými prezidenty, kteří až na malé výjimky dávali přednost službě státu na úkor jeho občanů. Vedlejším produktem tohoto nového systému bylo institucionalizované otroctví, genocida původních obyvatel a stále více populární imperialismus. Od té doby se vlastně do dnešních dnů moc nezměnilo. Jen ten stát přerostl Američanům přes hlavu. Ztratili těžce nabité svobody ze strachu o bezpečí, a umožnili tak státu ještě více přivřít nůžky nad svými životy.

Dnes je většina Američanů na tomto státním molochu doslova závislá. Více než 50 milionů z nich je na potravinových lístcích, nezaměstnanost dosahuje téměř 15 procent, lidí na sociálních dávkách a státní podpoře přibývá každý rok. Někteří komentátoři tuto armádu závislých, ekonomicky neproduktivních jedinců nazývají „zombie". Bohužel je to problém, který je časovanou bombou zejména v ekonomice, která neustále klesá pod tíhou nekonečných státních regulací a centrálního plánování byrokratů, kteří si snad myslí, že hrají počítačovou hru Sim City v reálu. Detroit už zbankrotoval, další města i celé státy budou v příštích letech následovat.

Z opulentního svátku Dne nezávislosti zbude jen poznámka v kalendáři a několik barevných balonků ve výlohách kdysi bohaté země, která jako jiné padlé mocnosti upřednostňovala zájmy státu nad životy lidí, což ji nakonec přeměnilo v sebe požírající monstrum, kde lidé jsou zdrojem energie pro chod státního aparátu.

Filip Šorf, Choltice, t. č. Massachusetts, USA