Celá Amerika se v dnešních dnech vrací k onomu kritickému dni, aby si připomněla tuto tragickou událost, která otřásla celým světem. Za tu dobu si teorie tzv. „magického projektilu" našla místo v balistickém folkloru a dynastie Kennedyů zůstala nadále jednou z nejmocnějších rodin v USA i přesto, že v boji o politickou moc ztratila během toho půlstoletí několik svých perspektivních členů.

Klan Kennedyů se mohl vždy spoléhat na peníze vydělané během prohibice ve 30. letech 20. století. Nakonec na prohibici vydělávali téměř všichni, nejvíce ti, kteří se o ni sami zasadili. Připomíná to naši kuponovou privatizaci, na které zbohatli mnozí staří kádři spolu s veksláky a dalšími zainteresovanými individui, kteří věděli na koho se v ekonomické liberalizaci 90. let obrátit. Informace je někdy mnohem cennější než pytel zlata. Proto šokující tvrzení o kontaktech patriarchy Kennedyho na podsvětí, jež mělo pomoci ke zvolení JFK do funkce 35. prezidenta USA, nebudou zase tak daleko od pravdy. Nakonec tyto praktiky se dějí v celém světě. A JFK potřeboval pomoc proti Nixonovi, kterého podporovala jiná politická klika napojená na CIA a dynastií Bushů. Politika a volby jsou pouhou výkladní skříní velké prádelny, kde se perou špinavé peníze, které se pak za pomocí zákonů odvádějí různými tunely „Blanka" a po dálnicích ven, mimo dosah jakékoliv kontroly. Podvedená či nazlobená strana takových transakcí může sáhnout po řešení v podobě nájemné vraždy způsobem, kterou nezastaví ani politicky dobře namazaná „Houska".

Abe Zapruder svůj šokující materiál odevzdal FBI, která nakonec výrazně pozměněnou verzi dala k dispozici veřejnosti, ale i po padesáti letech vzbuzuje vražda  JFK řadu otázek, které teprve čekají na své zodpovězení.

Filip Šorf, Choltice, t. č. Massachusetts, USA