Něco, proti čemu byla většina signatářů americké ústavy. Tato historická epizoda z dějin USA vedla ke značné polarizaci celé americké společnosti, a ta ve skutečnosti trvá do dnešních dnů v různých formách. Rozdělená společnost je totiž mnohem lépe manipulovatelná.

V minulých dnech se zde opět rozhořela diskuze o tom, zdali by lidé stejného pohlaví měli mít právo uzavírat manželské svazky. Půlka USA si myslí že ne, druhá půlka že ano. Každá skupina má pro to své důvody. Obě skupiny se snaží získat federální vládu na svoji stranu a přinutit druhou skupinu k poslušnosti – jeden z principů demokracie.

A stejně jako nešlo v občanské válce o práva černošské populace, tak ani v tomto případě nejde prioritně o práva homosexuálních párů.

Aneb když se dva perou, třetí se směje.

Takže když pozornost celé Ameriky byla upřena na debatu definující manželství, tak Obamova administrativa přijala zákon, který dává bezprecedentní privilegia agrárnímu gigantu Monsanto.

Zatímco lidé měli před očima rudou muletu, kterou je stát vydráždil k nelítostnému funění, tak jiný toreador zapíchl kopí rovnou do týla rozdováděného býka. Američané se od této chvíle nebudou moci dobrat žádných práv u soudů, pakliže jim například geneticky upravené potraviny způsobí zdravotní potíže – jeden ze způsobů, jak ochránit spotřebitele od zdlouhavých soudních přelíčení.

Jak vidno z událostí z obou kontinentů posledních dnů, tak největší hrozbou pro naše úspory a zdraví je svévole státu. Zaráží mě, že lidé stále ještě mají vůli podporovat systém, který je a jejich zájmy už dávno nereprezentuje.

Co se svazků lidí stejného pohlaví týká, tak si nemyslím, že lidé potřebují svolení státu k takovému svazku, ať si každý žije s kým uzná za vhodné. Konec diskuze.

Filip Šorf, Choltice, t. č. Massachusetts, USA