Světelný řetěz, kde se zapalují svíčky na oslavu svobody, se nekoná jen v Hradci…
Akce je i v Praze, Brně, Liberci, dokonce v Paříži a v New Yorku. Vím také o lidech, kteří šli zapálit svíčky k pomníku hrdinů v Londýně.

Co akce vlastně připomíná?
Je to krátká vzpomínka na všechny lidi, kteří se zasloužili o změnu, na oběti komunismu, kterých jen v Česku bylo 10 tisíc a ve světě přes sto milionů. Je potřeba si uvědomit, že svobodu, kterou se dnes opět pokouší někdo narušit, zbořit, a měnit ji pomaloučku v diktaturu, je třeba ubránit. Pořád je dost lidí, kteří k tomu mají odvahu a chuť.

Jak vzpomínáte na listopad 1989?
Byl jsem tehdy v Praze. Původním povoláním jsem herec, takže jsem byl v ústředním stávkovém hereckém výboru. Dostal jsem se do Divadla Na zábradlí. Byli jsme ve styku s Laternou Magikou, kde byl Václav Havel s Občanským fórem. Listopadových událostí jsem se tehdy účastnil velmi aktivně.

Jak na tu dobu vzpomínáte?
Jako na dobu obrovské změny, které vůbec nebylo lehké docílit. Zásadní změna, která nastala, je svoboda. Můžeme si dovolit věci, o kterých se nám tenkrát ani nezdálo. Tenkrát nás ani nenapadlo, že budou moci mladí lidé studovat v zahraničí, že si budeme moci cestovat, kam chceme. Ať to dnes kdo chce jak chce dehonestuje a pomlouvá, tak ta změna je ohromná. A je k lepšímu.

Mluvíte o dehonestaci svobody. Narážíte tím na nedávné výroky našeho pana prezidenta?
My máme nějakého pana prezidenta? Podle mého názoru je to prezent, protože takhle se v žádném případě nechová prezident. To je osoba, která zcela znevažuje zásadním způsobem prezidentský úřad, která se chová jako nezodpovědný člověk, který neví, co povídá a nehájí zájmy České republiky, nereprezentuje ji. Pro mě to není prezident.