Ve čtvrtek v redakci Hradeckého deníku odpovídal na dotazy čtenářů Martin Horák, ředitel krajské pobočky Úřadu práce v Hradci Králové. Ptali jste se na aktuální otázky spojené s jeho prací.

On-line rozhovor

Slyšel jsem, že některá pracoviště úřadu práce, která byla v minulosti zrušena, se budou opět vracet zpět do některých měst. Je to pravda? Můžete dát konkrétní příklady míst v Královéhradeckém kraji, kam se pracovníci úřadu práce vrátí zpět? Kolik těch míst bude? (Daniel)
Ano. V souvislosti s přebíráním nové agendy do obcí (zejména dávky hmotné nouze) se opravdu někde jeví účelné, aby úřad práce obnovil své působení v některých obcích, odkud v minulosti odešel. U nás jsou to např. Třebechovice nebo Smiřice. Ale přestože je cílový stav, aby na všech pracovištích byly všechny agendy, je třeba počítat s tím, že ze začátku bude na nových pracovištích pouze přebíraná agenda a pro dávky SSP či podporu v nezaměstnanosti bude zatím nutné jezdit do stejných obcí jako doposud. Celý převod je složitým a technicky, personálně i materiálně náročným procesem, který bude trvat minimálně v řádu měsíců.

Po maturitě jsem šla na mateřskou dovolenou, která mi v únoru skončí. Již jsem si předběžně zkoušela najít místo, zatím bez úspěchu. Jako středoškolačka bez praxe zřejmě skončím v evidenci úřadu práce. Znamená to, že po dvou měsících budu zametat ulice nebo odklízet sníh? (Zdena)
Ne, to určitě ne. Zákon sice stanoví tuto možnost už po dvou měsících, ale tato bude využívána jen u problémových uchazečů s opakovanými evidencemi. Zpravidla bude veřejná služba nabízena jen uchazečům o zaměstnání s dlouhodobou evidencí, tj. po jednom roce bez zaměstnání. Vždy se samozřejmě bude přihlížet k zdravotnímu stavu a fyzickým možnostem.

Hodně se diskutuje o veřejné službě nebo veřejných pracích, či jak se tomu říká. Ale zatím mi to připadá zmatkovité. Jak tedy bude systém fungovat? Bude je zajišťovat město, obec nebo vy? Jak se budou do systému lidé vybírat? Kde budou dělat? Dostanou za to nějaké peníze? Kdo bude kontrolovat, zda opravdu odpracovali plný počet hodin, který mají oddělat? Jaký limit to je? Zvládne to úřad práce vlastními silami? (Kamil)
Veřejnou službu bude zajišťovat a koordinovat úřad práce, ale samozřejmě ne sám, ale prostřednictvím obcí, neziskových organizací a dalších subjektů, které budou mít zájem osoby na veřejné službě využívat. Výběr uchazečů budou provádět pracovníci zprostředkování úřadu práce a budou se především zaměřovat na ty, u kterých bude třeba obnovit nebo udržet pracovní návyky při dlouhodobé nezaměstnanosti. Veřejná služba je bezplatná, ale bude podmínkou (bude-li nabídnuta) pro čerpání sociálních dávek. Ti, kteří se ve veřejné službě osvědčí, budou mít následně možnost nastoupit třeba na veřejné práce, kde již budou honorováni mzdou. Počet hodin určí úřad práce ve spolupráci s realizátory veřejné služby (obec), maximální limit je až 20 hodin týdně, ale zpravidla to bude méně. Dohlížet nad plněním, jak z hlediska časového, tak hlediska kvality, bude realizátor.

Dají se stručně charakterizovat změny, které lidi bez práce od ledna příštího roku čekají? (Honza)
Nevím, jestli stručně, protože těch změn je poměrně hodně a netýkají se jen nezaměstnaných. Pokud se ale soustředíme na ty hlavní týkající se uchazečů o zaměstnání, pak jsou to následující: Zpřísňují se podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti - uchazeč musí doložit odpracovaných 12 měsíců v posledních dvou letech (dříve to bylo ve třech). Pokud uchazeč bez vážných důvodů ukončí zaměstnání, které mu zprostředkoval úřad práce, nemůže se po dobu 6 měsíců znovu zaevidovat. Na druhou stranu se budou moci zaevidovat i studenti, pokud v posledních dvou letech odpracovali (třeba i při studiu) 12 měsíců. Lépe na tom budou také ti, kterým zaměstnavatel nevyplatil odstupné, na které měli nárok - úřad práce jim nyní vyplatí kompenzaci ve výši podpory v nezaměstnanosti. Nově se objevuje v zákoně možnost, aby úřad práce, bude-li to považovat za účelné, uhradil uchazeči o zaměstnání rekvalifikaci, kterou si sám vybere a zajistí. Změnou, o které se asi nejvíc hovoří, je povinnost uchazeče o zaměstnání nastoupit výkon bezplatné veřejné služby(zpravidla u obcí), pokud mu ji úřad práce nabídne. Tuto nabídku je možné učinit všem, kdo jsou v evidenci déle než dva měsíce, zpravidla bude nabízena pouze dlouhodobým uchazečům (nad 1 rok) nebo při opakovaných účelových evidencích.

Kompletní on-line rozhovor s Martinem Horákem čtěte zde.