Ema Hubáčková, operní pěvkyně:
Zvyšování daní v současnosti chápu spíše jako politické téma. Nejsem finanční odborník. Vím, že pro státní pokladnu je výnos z DPH samozřejmě důležitým příjmem a zvýšení nepřímých daní je pro ni výhodné. Ale nejsem si jistá, zda nepopulární opatření jako je další zvyšování daní, ač jen o procento, a jeho špatné načasování opravdu přinese efek. Pro toto konkrétní opatření bych ruku nezvedla.
Verdikt: NE

Lukáš Gilányi, Laxus, pomoc pro uživatele drog:
Pro zvýšení DPH nejsem. Podle mého názoru dojde jedině k tomu, že občané a domácnosti budou ještě více šetřit, což ekonomice a státnímu rozpočtu rozhodně nepomůže. Spíše naopak. Je to vlastně již několikrát potvrzený začarovaný kruh. Možná by nebylo špatné šetřit tam, kde opakovaně mizí velká část státních financí – ve zkorumpovaných výběrových řízeních a neprůhledných zakázkách.
Verdikt: NE

Martin Hosták, trenér hokejistů Hradce:
Ruku bych pro zvyšování daně z přidané hodnoty nezvedl, protože nemám dostatek informací, které jsou nutné pro posouzení celé situace. Snižování schodku státního rozpočtu chápu jako dobrý krok, ale jestli to má být právě na úkor zvýšení DPH, to si nejsem úplně jistý. Daleko více peněz mizí z rozpočtu sítem byrokracie a špatného hospodaření úřadů.
Verdikt: NE

Pavel Bradík, bývalý hejtman kraje:
Na přímou otázku přímá odpověd. Pro zvedání DPH bych ruku nezvedl. V situaci v jaké se nachází Česká republika je jakékoliv podvazování spotřeby chybným krokem. I tak patří naše daňové zatížení 
k nejvyšším v Evropě. Vláda by rozhodně mohla hledat úspory tam, kde jí peníze mizí. Ať už je to černý trh (aféra s metylem) nebo přebujelá státní a veřejná správa.
Verdikt: NE

Výsledek – 4:0  Porota se ohledně zvyšování daně z přidané hodnoty shodla. Ruku by pro něj nezvedl nikdo z nich.