Hned na několika stanovištích na svěřeném úseku dálnice D11 se uskutečnily dne 20. února 2019 kontroly zaměřené na přítomnost alkoholu v dechu řidičů. Osm policistů z dálničního oddělení Pravy, odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, se na řidiče pod vlivem alkoholu zaměřilo od časných ranních hodin, kdy řidiči usedají za volant často v domnění, že je u nich malá pravděpodobnost přítomnosti zbytkového alkoholu požitého večer či v noci. 

Mezi kontrolovanými nechyběli kromě řidičů osobních vozidel ani řidiči autobusů, nákladních vozidel dodávkových vozů a podobně. Důvodem těchto nárazových namátkových a plošných akcí je vysoký počet dopravních nehod zapříčiněných řidiči pod vlivem alkoholu.

Výsledkem této provedené kontrolní akce je odhalení špatného technického stavu vozidla ve třech případech, chybějící dálniční známka ve dvou případech, po jednom případu pak nedodržení rychlosti, porušení legislativy na úseku řidičských průkazů a v jednom případě i finanční postih ve výši 1000 Kč kvůli ledu odpadávajícímu z návěsu nákladní soupravy. Přítomnost alkoholu byla opakovanou dechovou zkouškou odhalena pouze v jednom případě.

Přestože byla kontrola prováděna v takto nezvykle velkém rozsahu co do počtu kontrolovaných řidičů, nenesla s sebou žádná dopravní omezení. Většina kontrolovaných řidičů při provádění kontroly preventivní počin našich policistů podpořila a s důvody vedoucími k této činnosti plně souhlasila. S podobnými nárazovými kontrolami budou policisté na vytipovaných úsecích pokračovat i nadále, a to v rámci celého Královéhradeckého kraje.  

por. Ing. Magdaléna Vlčková, MBA