V chrasteckém kostele se sešly stovky smutečních hostů, květinové dary před rakvemi se kupily, zdrcená rodina přijímala kondolence.

Průvod se po bohoslužbě, na které nechyběli faráři ze širokého okolí včetně chrudimského arciděkana Josefa Smoly,vydal na místní hřbitov. Pohled na Kryštůfkova otce a dědečka nesoucí bílou rakvičku rozplakal každého.

Pohřeb trval bezmála tři hodiny a když se hosté obřadu rozcházeli do svých domovů, u rodinné hrobky zůstali nejbližší příbuzní Veroniky a Kryštůfka. Jejich bol je nepopsatelný.