Jednotka provedla na havarovaných vozech protipožární opatření. Komunikace musela být na nezbytně nutnou dobu při záchranných a likvidačních pracích uzavřena. Hasiči nakonec pomohli s naložením vozů na odtah a zajistili úklid komunikace. Nacházelo se zde množství střepů a úlomků, protože vozy byly značně poškozeny.   (mg)