Viděli nešťastnici ze břehu, jak sedí pod skalnatým srázem na kamenech mimo vodní hladinu, ale jediný přístup k ní byl z vody.

Dva hasiči se proto oblékli do suchých obleků určených pro záchranu ve vodě, připravili pro děvče záchrannou vestu a vydali se k ní.

Dívka byla schopna se zajištěním spolu s hasiči doplavat zpět na břeh, kde ji zachránci předali do rukou zdravotníků.