okr. Hradec Králové

- V termínu od 21. dubna do 30. srpna 2008 bude pro veškerý provoz úplně uzavřena silnice č. III/3089. Rozsáhlá rekonstrukce cca pěti kilometrů silnice č. III/3089 mezi Libřicemi a křižovatkou se silnicí č. III/2997 u Smiřic je vyvolána jejím nevyhovujícím stavebním a dopravně technickým stavem. Negativní vliv má zejména extrémní zatížení při řepných kampaních, kdy tato silnice slouží pro značnou část těžkých nákladních vozidel. Objížďka pro osobní vozidla bude vedena po okolních silnicích III. tříd. Nákladní doprava bude odkloněna z Libřic po silnici č. II/299 přes Nový Ples a Josefov do Jaroměře. Odtud po silnici č. I/33 přes Černožice do Smiřic. Shodná je i trasa v opačném směru.

Zároveň proběhne i rekonstrukce části kanalizace ve Smiřicích spojená s opravou křižovatky v blízkosti Městského úřadu. V této době bude částečně omezen průjezd Smiřicemi ve směru od Černožic.

- V souvislosti s výstavbou kanalizace a s celkovou rekonstrukcí silnice č. II/324 včetně chodníků a výstavby nových přechodů pro chodce na průtahu obcí Dolní Přím, dojde k úplné uzavírce této silnice v délce cca 900 metrů. Rekonstrukce silnice a s ní spojená úplná uzavírka byla zahájena v pondělí 28. dubna. Předpokládaný termín ukončení prací je stanoven na 30. listopad 2008. Objížďka - linkové autobusy a vozidla o celkové hmotnosti do 3,5 t budou vedena po objížďce přes místní část Horní Přím. Délka objízdné trasy je cca 3 km. Nákladní vozidla budou odkloněna ve směru od Nového Bydžova v Nechanicích na silnici II. třídy č. 323 a přes obce Kunčice a Homyle do Roudnice. Zde odbočí vlevo na silnici č. I/11 ve směru na Hradec Králové. Shodná je i trasa v opačném směru. Délka objížďky je v tomto případě cca 24 km. Ve všech obcích, přes které budou vedeny objížďky, bude rychlost jízdy snížena na 30 km/hod. Dopravní policie bude chování řidičů na objízdných trasách věnovat zvýšenou pozornost.

- Od 14. dubna 2008 dojde k dalšímu dopravnímu omezení v souvislosti se stavbou protihlukové stěny v blízkosti silnice č. I/31 (Okružní ul.) v Hradci Králové. Počet jízdních pruhů bude v obou směrech snížen na jeden pruh pro každý směr jízdy. Ukončení stavby se předpokládá v září 2008. Vzhledem k velké dopravní zátěži na uvedené tranzitní komunikaci ( průměrně 33 000 vozidel v obou směrech za 24 hod.) je zřejmé, že bude docházet k tvoření kolon.

Dopravní policie žádá řidiče, aby v uvedeném úseku respektovali dopravní značení, které bude podle potřeby stavby průběžně měněno. Případná dopravní nehoda v tomto místě by měla za následek rozsáhlý dopravní kolaps vzhledem k tomu, že nákladní dopravu lze odklonit jen velmi obtížně.

Policie ČR důrazně upozorňuje pěší účastníky provozu na skutečnost, že od 14. 3. bude trvale zrušen přechod pro chodce přes ul. Buzuluckou a bude přemístěn o cca 30 metrů směrem k Pouchovu. Zároveň bude přemístěna i zastávka MHD ve směru z centra o cca 20 m ve směru jízdy.

V uvedené lokalitě je nezbytně nutno dodržovat stanovený rychlostní limit z důvodu bezpečnosti při průjezdu stavbou. Předpoklad tvoření kolon platí i nadále.

okr. Chrudim

- Od 9. 5. do 27. 6. 2008 dojde k dopravnímu omezení na silnici č. I/17 v obci Čankovice. Důvodem je výstavba chodníků.

- Od 10. 3. do 30. 5. 2008 bude dopravní omezení mezi obcemi Rohozná a Trhová Kamenice (silnice č. I/37) , důvodem je oprava propustu.

- Od 21. 12. 2007 do 31. 5. 2008 trvá dopravní omezení na silnici č. I/34 v úseku dlouhém cca 1700 m od obce Františky směrem na Borovou - provádění dokončovacích prací podle klimatických podmínek.

okr. Havlíčkův Brod

- Částečná uzavírka silnice č. I/38 na obchvatu města Habry v termínu od 11. 4. do 8. 11. 2008. Provoz bude řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením. Důvodem částečné uzavírky je oprava mostní konstrukce.

okr. Jičín - bez omezení

okr. Náchod

- Silnice č. I/14 Náchod (Branka) - Nové Město nad Metují (nám. Republiky). Od 10. 3. do 30. 6. 2008 budou prováděny na této silnici sanace, frézování, pokládky ložných vrstev, hloubení příkopů, dosypání krajnic, opravy svodidel, odvodnění, pokládky silničních obrub. Práce budou probíhat za provozu. Dojde pouze k omezení v jednom jízdním pruhu. Budou označována vždy jen pracovní místa na výše uvedeném úseku. Provoz bude vždy sveden do jednoho jízdního pruhu a řízen buď dopravními značkami, nebo pomocí způsobilých, náležitě poučených osob firmy provádějící stavební práce v reflexních vestách či pomocí světelného signalizačního zařízení.

V tomto období dojde na několik dní k úplným uzavírkám silnice č. I/14 s objízdnou trasou pro nákladní vozidla přes Jaroměř a osobní vozidla a autobusy přes Provodov - Šonov z důvodu obnovy živičného krytu. Bude se vždy jednat o určitý úsek:

Dodatek č. 1 k silnici č. I/14 - Náchod - Vrchoviny. Uzavírka jednoho jízdního pruhu. Od 4. do 9. 6. 2008 bude uzavřen jeden jízdní pruh v úseku od křiž. se sil. III/014 20 (Bražec) po okružní křižovatku se sil. III/285 21 v obci Vrchoviny.

Dodatek č. 2 k silnici č. I/14 - Náchod - Nové Město nad Metují, nám. Republiky. Úplná uzavírka na další úseky: Od 10. do 15. 6. 2008 - od křižovatky se silnicí č. III/014 20 (Bražec) po okružní křižovatku se sil. III/285 21 (Vrchoviny).

- Od 16. 6. do 30. 6. 2008 bude částečná uzavírka silnice č. II/285 - u obce Velká Jesenice /rekonstrukce mostu ev. č. 285-011 v km. 21,700. Od 1. 7. do 3. 9. 2008 bude úplná uzavírka této silnice v km 21,700. Objízdné trasy jsou značeny.

- Náchod, místní komunikace, ul. Českoskalická v úseku od křižovatky s místní komunikací, ul. U Zastávky po křižovatku s místní komunikací, ul. Štefkova - úplná uzavírka (oprava komunikace v záruční době) od 19. do 28. 5. 2008. Objízdná trasa pro všechna vozidla po souběžné sil. I/33 a místních komunikacích.

- Zbečník, silnice č.. II/567 - úplná uzavírka železničního přejezdu z důvodu opravy dne 31. 5. 2008 (06:00 - 22:00). Objízdné trasy: pro osobní vozidla: Rokytník - Hronov, silnice č. II/567, III/301 18, III/303 14 a II/303, pro nákladní vozidla: Hronov - Náchod - Červený Kostelec - Rtyně v Podkrkonoší - Hronov, silnice č. II/303, I/14, II/567.

- Silnice č. II/308 v Novém Městě nad Metují - Krčíně - úplná uzavírka z důvodu konání Krčínské pouti 2008 dne 29. 5. - 2. 6. 2008. Komunikace: silnice č. II/308, Žižkovo náměstí v Novém Městě nad Metují v úseku od křižovatky se silnicí č. III/308 21 po křižovatku s místní komunikací, ul.Husitskou. Objízdné trasy jsou značeny.

okr. Pardubice

- Od 2. 4. do 30. 5. 2008 bude omezen provoz na silnici č. I/36 v úseku Pardubice, Dubina - Počáply - rekonstrukce silnice.

Od 1. 4. 2008 do odvolání bude omezen provoz na silnici č. I/37 u Opatovic nad Labem. Důvodem je stavba křižovatky R35.

- Od 15. 4. do 20. 12. 2008 bude omezení provozu na silnici č. I/35 u města Holice na příjezdu od Hradce Králové z důvodu provádění výstavby obchvatu města.

- Od 19. do 21. 5. 2008 bude částečně omezen provoz na silnici č. I/35 v obci Vysoká u Holic. Důvodem je frézování vozovky.

okr. Rychnov nad Kněžnou

Opravy silnice č. I/11:

- Do 30. 6. 2008 dojde k dopravnímu omezení na silnici č. I/11 v úseku od okružní křižovatky v obci Častolovice po okružní křižovatku v obci Kostelec nad Orlicí z důvodu obnovy živičného krytu. Pozor! - budou se tvořit kolony - provoz sváděn do jednoho jízdního pruhu a řízen kyvadlově buď pracovníky stavby nebo semafory. - Očekává se významné zdržení dopravy v daném úseku.

- Od 28. 4. do 31. 7. 2008 dojde k dopravnímu omezení na silnici č. I/11 v obci Kostelec nad Orlicí v úseku od okružní křižovatky po konec obce ve směru na Doudleby nad Orlicí z důvodu obnovy živičného krytu. Pozor! - možnost tvoření kolon.

- Od 5. 5. do 30. 6. 2008 dojde k částečné uzavírce silnice č. I/11 v úseku mezi obcemi Třebechovice pod Orebem a Týniště nad Orlicí z důvodu rozšíření silnice č. I/11. Směr Vamberk - Hradec Králové pojede stavbou po volné části silnice č. I/11. Směr Hradec Králové - Vamberk pojede po vyznačených objízdných trasách.

- Od 25. 3. do 31. 7. 2008 dojde k dopravnímu omezení na silnici č. II/321 v úseku Solnice - Kvasiny - Skuhrov nad Bělou z důvodu rekonstrukce živičného krytu.

- Od 14. 4. do 20. 7. 2008 dojde k dopravnímu omezení (uzavírka jednoho jízdního pruhu) na silnici č. I/14 v obci Lupenice z důvodu výstavby rozšíření komunikace. Provoz bude kyvadlově řízen SSZ. Pozor! - možnost tvoření kolon.

- Od 15. 5. do 10. 6. 2008 dojde k dopravnímu omezení na silnici č. I/14 v úseku mezi obcemi Bílý Újezd - Rychnov nad Kněžnou z důvodu provádění živičného nátěru.

Od 5. 5. do 30. 6. 2008 dojde k částečné uzavírce silnice č. I/11 v úseku mezi obcemi Třebechovice pod Orebem a Týniště nad Orlicí z důvodu rozšíření silnice č. I/11. Směr Vamberk - Hradec Králové pojede stavbou po volné části silnice č. I/11. Směr Hradec Králové - Vamberk pojede po vyznačených objízdných trasách.

okr. Semily

- Do 30. 6. 2006 bude částečná uzavírka nejvýše jednoho jízdního pruhu na silnici č. II/283 v úseku Košťálov-Libštát - od mostu přes Olešku, Košťálov “Na hranici“ po náves v Libštátě. Důvodem je oprava propustů, rekonstrukce vozovky a výstavba chodníků. Objízdná trasa není, provoz bude veden protisměrně v pomocných jízdních pruzích, nebo v jednom jízdním pruhu s řízením provozu světelnou signalizací, podle rozsahu prací.

- Od 17. 3. do 31. 10. 2008 bude částečná uzavírka ramen křižovatky silnic č. I/14 a č. II/286 Jilemnice-Hrabačov. Objízdná trasa v určitých fázích bude vedena po provizorních komunikacích po obvodu stavby. Důvod: výstavba okružní křižovatky, včetně přeložek inženýrských sítí a výstavba chodníků, rekonstrukce mostu přes Jilemku. Pozn.: dopravní omezení se bude měnit podle průběhu výstavby.

okr. Svitavy - bez omezení

okr. Trutnov

- Ve dnech od 5. 5. do 6. 6. 2008 bude omezení na místní komunikaci v ulici Vlčická, Trutnov. Omezení spočívá v úplné uzavírce pro nákladní vozidla, jejichž hmotnost převyšuje 3,5t a částečné uzavírce pro ostatní vozidla. Objízdná trasa je vedena dále po silnici I/14 se sjezdem na silnici II/300 a dále pokračuje ulicí Rýchorská a Horská. Omezení pro ostatní vozidla spočívá v kyvadlovém provozu v místě prací pod mostem. Provoz bude řízen světelným signalizačním zařízením a dopravním značením. Důvodem jsou práce na mostu ev. č. 14-07.

- Ve dnech od 8. 10. 2007 až 15. 6. 2008 bude částečná uzavírka na silnici č. I/16 v obci Bernartice. Důvodem je celková rekonstrukce mostu č. 16-096. Zásah bude představovat uzavření jednoho jízdního pruhu, snížení rychlosti na 30km/hod a zákaz vjezdu vozidel u jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 26t.

- Ve dnech od 15. 4. do 30. 5. 2008 bude částečná uzavírka na silnici č. II/300 v obci Trutnov - Babí. Důvodem je rekonstrukce vodovodu podél komunikace. Zásah bude představovat uzavření jednoho jízdního pruhu s úpravou přednosti dopravním značením a omezení rychlosti.

- Od 19. 5. do 31.10. 2008 bude částečná uzavírka silnice č. II/295 v obci Hořejší Vrchlabí. Důvodem je oprava opěrné zdi. Zásah bude představovat omezení provozu na jeden jízdní pruh se snížením rychlosti na 30 km/h, provoz bude řízen světelným signalizačním zařízením.


okr. Ústí nad Orlicí

- Od 4. 2. do 30. 6. 2008 - úplná uzavírka silnice III/3141 ve Verměřovicích z důvodu kompletní opravy mostu č. 3141-003 přes řeku Tichou Orlici. Objízdná trasa je vyznačena přes obec Mistrovice.

- Od 3. 3. do 31. 7. 2008 - úplná uzavírka silnice III/3602 v Letohradě z důvodu kompletní opravy mostu č. 3602-005 přes řeku Ticho Orlici mezi částmi Orlice a Kunčice. Objízdná trasa je vedena po silnicích III. tříd a místních komunikacích po Orlici a Kunčicích. Pro pěší je umístěna vedle mostu lávka.

- Od 14. 4. do 22. 6. 2008 - úplná uzavírka silnice III/3123 ul. Komenského v Brandýse nad Orlicí v úseku od začátku obce po náměstí z důvodu provádění prací na modernizaci silnice. Objízdná trasa je vyznačena přes Mostek - Rozsochu - Rviště.

- Od 14. 4. do 10. 8. 2008 - úplná uzavírka silnice II/360 ul Šedivská v Letohradě. Důvod - modernizace silnice, rekonstrukce kanalizace a stavby malé okružní křižovatky u OEZ. Objízdná trasa pro tranzitní provoz vede přes Orlici a Mistrovice, je vyznačena dopravním značením.

- V roce 2008 probíhá na území okresu Ústí nad Orlicí významná stavba "Elektrizace železniční trati Letohrad - Lichkov". Během stavby budou na silniční síti podél celé trati dopravní omezení, včetně úplných uzavírek železničních přejezdů.

- Od 1. 4. do 31. 5. 2008 - dopravní omezení na silnici č. II/311 z důvodu opravy železničního viaduktu. Provoz bude sveden do jednoho jízdního pruhu.

Zpracovali: dopravní inženýři OŘ PČR Vč kraje