„Není to sdělení nezávislého orgánu,“ zdůrazňuje Kučera a dodává, že Drážní inspekce je podřízena ministerstvu pouze jako správní úřad. „Ministerstvo dopravy tudíž nemá žádné zmocnění k ovlivňování či zasahování do procesu šetření mimořádných událostí, jak naznačuje jeho stanovisko,“ uvedl.
Podle něj se ministerstvo pokusilo ovlivnit šetření nehody v Moravanech ne dvěma, ale hned čtyřmi dopisy. Nařklo inspekci, že medializuje kauzu, žádalo o kárné, případně personální opatření vůči vyšetřovateli a také požadovalo nahlédnout do návrhu bezpečnostního doporučení. „A na to nemá právo, pak by šetření nebylo nezávislé,“ řekl Kučera. (zr)