„Velkou skupinu tvoří zloději barevných kovů a izolačních olejů, kteří ve snaze rychlého a snadného zisku hazardují se svými životy. Při zásahu elektrickým proudem jim hrozí smrtelná poranění, případně těžké popáleniny s doživotními následky,“ uvedla.

Podle Beránkové poněkud menší, avšak o to závažnější skupinu tvoří mladiství, u nichž příčinou úrazu či úmrtí elektrickým proudem je neznalost, nešťastná láska nebo jistý způsob adrenalinového hazardu. Časté jsou i úrazy elektrickým proudem nezletilých dětí, které často doplácejí na svojí přirozenou dětskou zvídavost. Množí se i případy způsobené nezodpovědností a porušením základních bezpečnostních pravidel.

Mluvčí východočeských energetiků Šárka Beránková uvedla i dva případy z našeho regionu, které se staly během jediného dne. V sobotu 8. srpna letošního roku před devátou hodinou v obci Meziměstí na Náchodsku tři muži káceli bez povolení stromy v ochranném pásmu elektrického vedení vysokého napětí 35 kV. Jeden strom spadl do vedení.

Došlo k zemnímu spojení a následnému vypnutí linky nadproudovou ochranou. Jeden z mužů začal odřezávat spadlý strom a při obnovení napětí na vedení a následně i na kmeni stromu byl zasažen elektrickým proudem. Bezprostředně po nehodě mu jeho kolegové poskytli první pomoc a přivolali záchranou službu. Po základním ošetření byl postižený dopraven letecky do nemocnice. Okolnosti tohoto těžkého úrazu v současné době šetří Policie ČR.
Podle Beránkové tomuto úrazu šlo předejít.

„V žádném případě lidé sami nesmějí odřezávat spadlý strom. V případě podobné situace by měli zavolat buď na číslo 112, nebo na poruchovou linku 840 850 860, či na zákaznickou linku 840 840 840, a situaci nahlásit. Z call centra se informace okamžitě dostane na dispečink Skupiny ČEZ, který vedení vypne a přivolá poruchovou četu, jež strom odstraní. Tím, že pracovali v ochranném pásmu vedení vysokého napětí, nejenže porušili zákon, ale především hazardovali se svými životy,“ vysvětlila.

Rovněž 8. srpna, avšak před 14. hodinou, došlo k výpadku linky vysokého napětí 35 kV v katastru obce Chotěnov u Litomyšle. Poruchu způsobil paraglidista, který po startu nezvládl pilotáž, se svým padákovým kluzákem narazil do elektrického vedení a zachytil se o krajní vodič. Při pokusu přelézt na sloup byl muž zasažen elektrický obloukem.

Od vzniklého oblouku došlo k popálení postiženého, přepálení krajního vodiče a k pádu zraněného na zem. Bezprostředně po nehodě bylo postiženému poskytnuto první lékařské ošetření. Následně byl dopraven letecky do nemocnice v Brně. Okolnosti i tohoto těžkého úrazu nyní šetří Policie ČR a inspekce Letecké amatérské asociace.

Rovněž k tomuto úrazu nemuselo podle Beránkové dojít. „V blízkosti vedení vysokého napětí se nesmějí provádět letecké manévry a v žádném případě se nesmí přelézat na sloup vedení vysokého napětí, který je uzemněn. Nehodu sledovali diváci, měl tedy vyčkat do přivolání pomoci, popřípadě měl být vybaven mobilním telefonem, který je pro nás dnes již samozřejmostí, a zavolat na čísla, která jsem uvedla u předchozí nehody v Meziměstí. I v tomto případě ve spolupráci s dispečinkem by vedení bylo vypnuto,“ dodává mluvčí Skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárka Beránková.