Dle dostupných informací nejsou u kolize další zranění, z újmy svého dítěte byla matka otřesená. K události došlo krátce před 17. hodinou. Na místě musely zasahovat všechny složky integrovaného záchranného systému.

Složitější však bylo zajistit objízdné trasy. Před Třebechovicemi jsou motoristé odklánění přes město, jiné ojbížďky nebylo možné stanovit. Komplikovaná uzavírka ve směru na Hradec Králové byla stanovena zhruba do 19 hodin.