Nejprve k druhému případu. „Je to dané několika faktory: počasím, ale také lyžařskou sezonou. Bývá tam hodně stromů, jde o lesní úseky," upozorňuje šéf  dopravní policie Královéhradecké kraje Petr Dušek.

Druhým extrémem je Gočárův okruh. Tady je číslo dané samozřejmě počtem aut, jež jím projedou. Výhodou je nízká rychlost, která minimalizuje škody. „Jsou tady další vlivy, například cyklisté," říká Dušek.

Následky nehod
V roce 2014 se na silnicích 
v Královéhradeckém kraji stalo 4254 bouraček. Jaké měly následky, ukazují policejní statistiky.

Usmrceno 35
Těžce zraněno 176
Lehce zraněno 1329
Hmotná škoda 2 395 817
Alkohol 232

Dalšími problémovými úseky (viz onfoblok) jsou například cesty z Hradce na Náchod či na Brno.

„Na Náchod projede za den průměrně kolem třiceti tisíc vozidel," prozradil Dušek. 
Z toho je šest tisíc náklaďáků. Velký problém je tady – stejně jako na dalších silnicích, například od Hradce na Hořice, kde široká cesta svádí řidiče 
k vysoké rychlosti – absence odbočovacích pruhů. Ta zapříčinila vloni například tragickou nehodu nedaleko Trotiny u Hradce.

„Předjíždění a nedání přednosti, to jsou přičiny nehod," vypočítává Dušek.

Naopak na dálnici D 11 se 
v kraji vloni nestala ani jedna smrtelná nehoda. Přesto policisté čekají na dostavbu směrem ke krajskému městu. „Pak se uleví celému Hradci," ví dobře ředitel krajské policie Martin Červíček. Podle plánů by mohlo být hotovo do dvou let.

Riskantní úseky
Dvě hlediska určují nebezpečnost silnic v Královéhradeckém kraji.

ZAPRVÉ: Podle výše počtu nehod na konkrétních silnicích.Gočárův okruh v Hradci: Velký počet nehod daný intenzitou dopravy, počtem  křižovatek, chodeckých přechodů a cyklistických přejezdů. Kvůli omezené rychlosti s menšími následky.

Hradec – Jaroměř – Náchod: Úzká komunikace nevyhovující současné velké intenzitě dopravy s velkým podílem tranzitujících nákladních vozidel, křižovatky bez odbočovacích jízdních pruhů.

Hradec – Hořice –Jičín – hranice kraje: Poměrně široká komunikace s velkou intenzitou dopravy i s velkým podílem nákladních vozidel dovolující dosahovat vysokých cestovních rychlostí.  I tady chybí na křižovatkách odbočovací pruhy.

Nové Město u Chlumce – Hradec: Úzká komunikace, na níž jsou převedena tranzitující nákladní vozidla do Polska a z Polska z důvodu nedokončení napojení D 11 na křižovatku Bláhovka u Hradce. Nebezpečím jsou kolmé přejezdy silnice.

Hradec – směr na Brno: Úzká komunikace, velmi zatížená nákladní dopravou.

ZADRUHÉ: Podle počtu nehod
v závislosti na zatížení silnice.Chotěvice – Trutnov – Trutnov Poříčí – Úpice: Jedná se o úzké úseky s častými zatáčkami) 
s častým výskytem stromořadí. Problémem je i počasí.