Dle prvotního zjištění šel třicetiletý muž po levé straně komunikace ve směru od Trutnova k obci Radvanice a vedl kolo. Následně ho mělo srazit neznámé vozidlo jedoucí ve směru od Trutnova. Muž po střetu zůstal ležet v levém silničním příkopu. Následně si muže převzali do péče lékaři.

Aby mohla být uvedená dopravní nehoda řádně vyšetřena, žádáme možné svědky, aby se přihlásili vyšetřovateli nehody na Policii ČR - Dopravní inspektorát v Trutnově a svým svědectvím pomohli objasnit její průběh. Dostavit se můžete osobně, nebo své poznatky můžete sdělit policistům telefonicky na linku 974 539 250. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.