Napilno mají především tři týmy rychlé zdravotnické pomoci, které zajišťují takzvané sekundární transporty, tedy převozy pacientů mezi jednotlivými zařízeními.

Jen v toto úterý vyjely posádky k deseti akutním a sedmi plánovaným sekundárním transportům. Hradecká posádka ten den najela za dvanáctihodinovou směnu skoro osm set kilometrů. Tuto vzdálenost by posádka urazila, kdyby jela například k Jadranu.

Protože v létě mají často zdravotnická zařízení omezený provoz i kapacitu lůžek, jsou posádky sekundárních transportů vytíženější, než bývá obvyklé. Musí také zohlednit plánované převozy i vytíženost techniky a zaměstnanců ostatních zdravotnických center.

Tyto posádky přepravují například nezralé novorozence nebo pacienty ve vážném stavu do specializovaných center.

Michaela Střížová