Zdravotnický personál nemocnice na vzniklou situaci ihned reaguje a vyrozumí Krajskou hygienickou stanici Královéhradeckého kraje. Ta posléze aktivuje prostřednictvím krajského operačního a informačního střediska HZS Královéhradeckého kraje tzv. biohazard tým Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje a další zapojené složky Integrovaného záchranného systému. Takový byl námět úterního taktického cvičení složek integrovaného záchranného systému v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Hlavním cílem společného taktického cvičení bylo ověření postupu při mimořádné události v souvislosti s pacientem, u kterého existuje podezření na vysoce nakažlivou nemoc.   (mg)