KDY: 4. března, 17.00
KDE: Knihovna města Hradec Králové
ZA KOLIK: 40 Kč

Josef Gočár byl modernista a vizionář, který dokázal zrealizovat mnohé ze svých snů, a to navzdory přetrvávajícím tradicím a konzervativnímu chápání celku architektury. Jeho velkorysé architektonické realizace a nadčasové urbanistické koncepce se dodnes těší obdivu odborné i laické veřejnosti. Gočárův vliv na podobu Hradce Králové je dobře patrný i dnes. Vždyť především díky němu se město může honosit přízviskem „Salon republiky“. Přednáší Veronika Středová, působící jako docentka na Historickém ústavu FF UHK. Vstupné činí 40 korun.