KDY: do konce března
KDE: Hradec Králové
ZA KOLIK: zdarma

Spěšné vlaky, osobáky, rychlíky… Snad každý z dnešních dospělých si pamatuje to vzrušení, když jako dítě stál s rodiči u přejezdu a vyčkával, až kolem projede vlak. Nemluvě o různých akcích, kdy se na kolejích objevila parní lokomotiva a začoudila svým dýmem celé okolí. Evropská komise se rozhodla podpořit cestování po kolejích, aby se snížily emise skleníkových plynů a vyhlásila rok 2021 Evropským rokem železnice. V reakci na to Knihovna města Hradce Králové se rozhodla uspořádat pro děti výtvarnou soutěž na téma Evropská železnice v roce 2050. Jak si myslíte, že budou vypadat vlaky za třicet let? Co se v nich bude nabízet za služby? Bude v nich místo na přespání? Kam se s nimi všude dostaneme? Znázorněte to obrázkem. Výtvory můžete posílat poštou nebo naskenovat do emailu ed@knihovnahk.cz do 31. března. Výherci získají modely vláčků.