Účastníky za slunečného počasí čekala nezávodní pětikilometrová trasa centrem Hradce Králové a podél řeky Orlice.

„Celé startovné, které činilo 300 korun a navíc 300 korun za každého z prvních šesti stovek přihlášených běžců, které přidá firma Kingspan, bude poukázáno onkologické klinice,“ uvedl Štefan Makariv, ředitel společnosti Kingspan Česká republika, která akci pravidelně pořádá.

Část z účastníků akce přispěla dokonce vyšší částkou než bylo stanovené startovné, k akci se připojili příspěvky i někteří dodavatelé společnosti Kingspan.

V předchozích třech ročnících se podařilo vybrat organizátorům běhu na podporu onkologických pacientek více než 1,1 milionu korun, výtěžek letošního ročníku bude předán klinice do konce tohoto roku.

Finance získané z předešlých ročníků byly klinikou využity jednak na nákup aplikátoru na léčbu nádorů děložního čípku a také pro pooperační radioterapii nádorů prsu technikou intersticiální brachyterapie. Jde o novou, šetrnější léčbu rakoviny prsu.   (js, re)