V mládí pěstoval různé sporty, jezdil na vodu i na lyže a hrál hokej. V roce 1958 po návratu z vojny založil v Malšovicích volejbalový oddíl a s ním spojil celý svůj sportovní život. Působil tady jako hráč a funkcionář.

Oddíl ve své historii neměl jiného předsedu než jeho. Vládl rukou tvrdou, ale spravedlivou a také pracovitou. Hlavně jeho zásluhou mají dnes malšovičtí volejbalisté ve Sportovní ulici pěkný areál se čtyřmi hřišti a populárním vagonem jako klubovnou a „osvěžovnou“. Pracoval také v okresním a krajském volejbalovém svazu.


Malšovičtí volejbalisté, kamarádi i Krajský volejbalový svaz mu do dalších let přejí pevné zdraví, spokojenost v rodinném životě a ještě hodně radosti a potěšení z volejbalu.